Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA arrow Sklep arrow NOWOŚCI arrow Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda


Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Powiększ zdjęcie


Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Cena: 24,00 zl


Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

ISSN: 1230-509X

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS


Andrzej Jermaczek
WALKA POSTU Z KARNAWAŁEM, CZYLI PRZYGODY "EKOTERRORYSTÓW" W KRAINIE "HYDROBETONU"
The Fight between Lent and Carnival, or the adventures of "eco-terrorists" in the land of "waterproof concrete"

Paweł Pawlaczyk
EKOLOGICZNE PROBLEMY OCHRONY RZEK W POLSKICH OBSZARACH NATURA 2000
Ecological problems of river conservation in Polish Natura 2000 sites

Krzysztof Okrasiński
WYBRANE UWARUNKOWANIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA STAN WÓD
Selected determinants of water environmental impact assessment

Paweł Pawlaczyk
MARTWE DREWNO JAKO ELEMENT EKOSYSTEMU RZECZNEGO
Deadwood as an element of the river ecosystem

Kazimierz Walasz
JAK CHRONIĆ RZEKI I POTOKI W GMINACH
How to protect rivers and streams at the organisational level of a commune

Wojciech Jankowski
SKUTECZNOŚĆ RÓŻNYCH METOD OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ I ICH WPŁYW NA PRZYRODĘ
Efficiency of different methods of flood protection and their impact on nature

Wojciech Jankowski
PRZYRODNICZE SKUTKI BUDOWY I FUNKCJONOWANIA ZBIORNIKÓW SUCHYCH I WIELOFUNKCYJNYCH - DOŚWIADCZENIA Z OCENY WYBRANYCH ZBIORNIKÓW
Impact of building and functioning of the dry dams and multi-purpose dams on nature, experience on some dams

Józef Jeleński
KU NAJLEPSZYM PRAKTYKOM REWITALIZACJI I UTRZYMANIA RZEK
Towards the best practice in river rehabilitation and maintenance

Marek Jelonek, Grzegorz Zygmunt
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU "PRZYWRÓCENIE DROŻNOŚCI KORYTARZA EKOLOGICZNEGO DOLINY RZEKI BIAŁA TARNOWSKA"
"Restoring connectivity of the ecological corridor of the Biała Tarnowska River valley" - project implementation report

Piotr Sobieszczyk
LIKWIDACJA BARIER MIGRACYJNYCH W ZLEWNI WISŁOKI ORAZ CZĘŚCIOWE ODTWORZENIE ŻWIROWYCH SIEDLISK DLA LITOFILNYCH GATUNKÓW RYB NA ODCINKU WISŁOKI OD JAZU W MOKRZCU DO MIEJSCOWOŚCI PUSTKÓW
Migration barriers removal in the Wisłoka River catchment area and partial restoration of gravel habitats for lithophilous fish along the Wisłoka River reach from the weir in Mokrzec to Pustków

Józef Jeleński
REWITALIZACJA RZEK GÓRSKICH NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU "TARLISKA GÓRNEJ RABY"
"The upper Raba River spawning grounds" project as an example of mountain river restoration

Marcin Przesmycki, Szymon Jusik, Krzysztof Achtenberg
PILOTAŻOWE WDROŻENIE HYDROMORFOLOGICZNEGO INDEKSU RZECZNEGO (HIR) DO OCENY WÓD PŁYNĄCYCH W RAMACH PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA (PMŚ)
Pilot implementation of the Hydromorphological Index for Rivers (HIR) for assessing watercourses as part of the State Environmental Monitoring (PMŚ)

Paweł Szczerbik
MONITORING ICHTIOFAUNY W RZEKACH - PROBLEMY, BŁĘDY, NIEDOSKONAŁOŚCI
Fish monitoring in rivers - problems, mistakes and imperfections

Ewa Leś
RATOWANIE RZEK - POWRÓT DO ŹRÓDEŁ, PROBLEMY WCIĄŻ TE SAME
Saving rivers - back to the roots, still the same problems

Kamil Kędra, Anna Gazda
KRAJOBRAZ RZECZNY, JEGO ELEMENTY, POSTRZEGANIE I OCHRONA - NA PRZYKŁADZIE STAROMIEJSKIEGO ODCINKA DOLINY WISŁY W KRAKOWIE
River landscape: elements, perception and conservation - a case study of the old-town Vistula River valley in Krakow

Grażyna Jaszewska
WYNIKI BADAŃ POPULACJI LĘGOWEJ ZIMORODKA ALCEDO ATTHIS W ZABORSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM W LATACH 2013-2016
Results of the research on the Kingfisher Alcedo atthis breeding population in the Zaborski Landscape Park in 2013-2016

Joanna Szmuc
EKOSYSTEMY WODNE W OBRZĘDOWOŚCI I KULTURZE - WYBRANE ASPEKTY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PODKARPACIA
Water ecosystems in rituals and culture - selected aspects with particular reference to the Podkarpacie Region


Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!