Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Ostatni projekt planu utrzymania wód w konsultacjach społecznych
01.02.2016.
Na stronie internetowej RZGW Wrocław udostępniono do konsultacji społecznych projekt planu utrzymania wód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje trwają od 28 stycznia do 17 lutego:

bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/9479,25314,25315/25315/art32237.html

Plany utrzymania wód określą, na jakich odcinkach rzek będą w ciągu najbliższych 6 lat realizowane tzw. prace utrzymaniowe – w tym wycinanie drzew i krzewów, odmulanie, usuwanie martwych drzew, zasypywanie podcięć erozyjnych w brzegach itp. Działania takie, mimo że niekiedy drobne, są wykonywane powszechnie, w wyniku czego wywierają silny wpływ na ekosystemy rzek. Wcześniej przedstawiono do konsultacji społecznych projekty planów utrzymania wód dla pozostałych RZGW – wszystkie one zakładały, że prace utrzymaniowe będą realizowane niemal na wszystkich ciekach, choć w prognozach oddziaływania na środowisko wskazywano na negatywne oddziaływanie na środowisko i proponowano takie modyfikacje sposobu wykonywania działań utrzymaniowych, które pozwoliłyby to oddziaływanie nieco złagodzić.

Sporządzanie planów utrzymania wód zostało nakazane przepisem ustawy Prawo wodne, wprowadzonym w związku z zarzutami Komisji Europejskiej o niezgodność praktyki utrzymywania wód w Polsce z wymogami dyrektyw: wodnej, ocenowej i siedliskowej. Plan sporządza dyrektor RZGW, uzgadnia z KZGW i marszałkami województw, a następnie ustanawia jako akt prawa miejscowego. Plany utrzymania wód miały być ustanowione do 1 stycznia 2016 r., jednak w grudniu Sejm przesunął ten termin na 1 stycznia 2017 r.

Uwagi, jakie Klub Przyrodników wnosił dotąd w konsultacjach planów utrzymania wód w innych RZGW znajdują się na:

/content/view/633/614
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!