Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA arrow O Klubie
alkfens.kp.org.pl
alkfens.kp.org.pl
www.murawy-life.kp.org.pl
Rezerwaty przyrody - czas na comeback!
Minikonkurs na miniprojekty
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
O Klubie Przyrodników
Klub Przyrodników jest stowarzyszeniem społecznym prowadzącym aktywną działalność na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej społeczeństwa. Powstał w roku 1983, oficjalnie zarejestrowany został w roku 1989. Do 2001 r. nosił nazwę Lubuskiego Klubu Przyrodników, jednak na XX Zjeździe, Walne Zgromadzenie, wobec rozszerzenia działalności na cały kraj, zadecydowało o zmianie nazwy na obecnie używaną.

Klub działa na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Polski zachodniej, siedziba mieści się w Świebodzinie. Dwa główne nurty działalności Klubu to ochrona przyrody i edukacja. Klub prowadzi inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze, opracowuje dokumentacje projektowe i plany ochrony rezerwatów, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000 i innych obszarów oraz różnego rodzaju ekspertyzy i opinie przyrodnicze. Inne działania z zakresu ochrony przyrody, to np. wykupywanie gruntów i tworzenie "prywatnych" rezerwatów przyrody. Obecnie Klub dysponuje 6 takimi obszarami o powierzchni ponad 100 ha.  Najstarszy i najbardziej znany z nich to kompleks muraw kserotermicznych w Owczarach. Co roku Klub organizuje konferencje szkoleniowe, warsztaty i kursy, a także ogólnopolskie sesje naukowe o tematyce dotyczącej różnych aspektów ochrony przyrody. W ramach działalności edukacyjnej Klub prowadzi stałą ekspozycję przyrodniczą w Muzeum Łąki w Owczarach koło Górzycy. Co roku odwiedza ją około 10 tysięcy osób. W Owczarach mieści się także Stacja Terenowa Klubu. Działalność edukacyjna Klubu to również wycieczki, obozy i konkursy dla dzieci i młodzieży. Klub prowadzi działalność wydawniczą, publikując ogólnopolski kwartalnik naukowy "Przegląd Przyrodniczy" oraz serię "Monografie przyrodnicze". Dla członków Klubu 4 razy w roku wydawany jest biuletyn "Bociek". Rocznie nakładem Wydawnictwa Klubu Przyrodników ukazuje się kilkanaście pozycji książkowych. Działalność nasza opiera się na zaangażowaniu społecznym członków Klubu, jednak od kilkunastu lat, wykracza ona poza ramy ruchu amatorskiego - szereg działań prowadzonych jest przez pracowników etatowych, a także zatrudnianych na kontraktach specjalistów - przyrodników, biologów, leśników. Fundusze Klubu powstają w głównej mierze ze środków pozyskanych w ramach dotacji (Fundusze UE a także krajowe) różnych instytucji, z działalności gospodarczej (sprzedaż usług) oraz w mniejszym zakresie ze sprzedaży towarów oraz ze składek członkowskich. Przychody Klubu w latach 2002-2012 przedstawia poniża tabela:

Rok
Sprzedaż usług
Sprzedaż towarów
Dotacje celowe
Składki, subwencje i inne przychody
Razem
2002289.587,03128.670,89307.642,7210.768,41736.669,05
2003322.072,13124.631,14583.436,6319.985,391.050.125,29
2004408.836,83135.050,74965.313,2813.817,371.523.018,22
2005453.545,54156.942,881.032.028,6839.268,401.681.785,50
2006321.580,47184.058,931.909.901,6463.823,232.479.364,27
20071.549.646,62156.356,023.474.003,6263.599,445.243.605,70
2008688.679,84131.708,49721.575,5785.805,871.627.769,77
2009553.811,99159.975,031.375.073,35206.496,692.295.357,06
2010905.146,2499.832,322.737.675,89405.801,274.148.455,72
20111.217.120,8065.887,281.885.175,99512.579,193.680.763,26
20121.092.409,1561.422,042.366.854,12652.742,904.173.428,21
20131.407.755,6367.393,762.675.710,37375.621,904.526.481,66
20141.114.705,4048.836,241.374.732,61340.983,062.879.257,31
2015870.178,6241.471,292.512.702,34158.730,953.583.083,20
 
Rubryka "sprzedaż usług" to przychody ze sprzedaży opracowań, dokumentacji i ekspertyz wykonywanych przez pracowników Klubu, noclegów świadczonych w Stacji Terenowej, organizacji konferencji i szkoleń, wypożyczeń sprzętu oraz innych drobnych przychodów. Na rubrykę „sprzedaż towarów” składa się przede wszystkim sprzedaż wydawnictw, w niewielkim stopniu sprzedaż innych rzeczy, np. produktów gospodarstwa rolnego w Owczarach. W rubryce "dotacje celowe" dominują dotacje z funduszy UE (Phare, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, LIFE, Regionalne Programy Operacyjne), Fundacji EkoFundusz, Programu Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska UNDP czy Fundacja Polska Miedź a także źródeł krajowych tj. NFOŚiGW czy WFOŚiGW. Rubryka "subwencje, składki i inne przychody" zawiera przede wszystkim składki członków zwyczajnych  i wspierających oraz przychody finansowe.

Pracami Klubu kieruje 7 osobowy Zarząd. Zarząd powołany przez Walne Zgromadzenie na kadencję 2012-2016 składa się z następujących osób:

Robert Stańko - Prezes
Paweł Pawlaczyk - Skarbnik
Katarzyna Barańska - Sekretarz
Andrzej Jermaczek
Marta Jermaczek-Sitak
Rafał Ruta
Marek Maciantowicz
 
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!