Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Nadmorski Park Krajobrazowy ma prawo nadal istnieć (i określać zakazy) także na morzu
06.08.2015.
Opublikowany został wyrok WSA w Gdańsku w sprawie II SA/Gd 784/14, w której Urząd Morski wnosił o stwierdzenie nieważności uchwały Sejmiku woj. Pomorskiego z 2011 r. w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Sąd oddalił skargę Urzędu Morskiego.

Sejmik Województwa w kwestionowanej uchwale wprowadził zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych (z pewnymi wyjątkami), obejmujący także wody morskie Zatoki Puckiej. Urząd Morski uważał, że doszło w ten sposób do naruszenia jego ustawowych kompetencji do ustanawiania przepisów prawa miejscowego w granicach morskich wód wewnętrznych oraz ustanawiania zakazów żeglugi na morskich wodach wewnętrznych. Urząd Morski zakwestionował

Sąd oddalił skargę uznając że:
- Uchwała jest zgodna z prawem, określanie zakazów w celu ochrony przyrody należy do organów ochrony przyrody (w tym przypadku do Sejmiku) i dotyczy to także obszarów morskich. Sąd nie zakwestionował uprawnień Sejmiku do uregulowania zagadnień na akwenie leżącym w zasadzie poza granicą województwa, biorąc tu także pod uwagę, że park krajobrazowy w takich granicach istniał już wcześniej.
- Uchwała nie narusza interesu prawnego Urzędu Morskiego, ponieważ wyłączność wydawania przepisów ograniczających żeglugę nie jest interesem prawnym, a prawo UM do wydawania takich przepisów w przypisanych mu ustawowo celach nie zostało ograniczone.

Treść wyroku na: orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1879040267
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!