Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Karkonoski Park Narodowy będzie trochę większy
14.12.2015.
30 listopada 2015 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada b.r. (podpisane jeszcze przez premier Ewę Kopacz) „w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego”. Rozporządzenie wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r. Rozporządzenie powiększa KPN o ok. 370 ha, przyłączając do parku tereny na górach Żar i Szerzawa (w tym cenne buczyny) łącząc dotychczasową enklawę Chojnika z głównym kompleksem Parku. Dodano też do Parku 3,7 ha łąki w Sobieszowie oraz pałac w Sobieszowie (przeznaczony na centrum edukacyjno-muzealne). Powiększony KPN będzie miał 5591 ha.

Do 13093 ha powiększono otulinę Parku, przede wszystkim uzupełniając ją o Borowice, Jagniątków i Michałowice, a na znacznych odcinkach uzgadniając granicę otuliny z linią granicy obszaru Natura 2000 Karkonosze. Wciąż jednak brakować będzie jakiejkolwiek otuliny parku od strony Bierutowic i Wilczej Poręby

Informacja z mapką na stronach Parku: www.kpnmab.pl/pl/news/powiekszenie-obszaru-parku-i-jego-otuliny,1451

Nowa granica Parku i Otuliny na geoportalu KPN: geoportal.kpnmab.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=52003

Dokonane powiększenie jest szczątkiem ambitniejszego projektu powiększenia KPN o ok. 1000 ha. Zamierzano powiększyć Park m. in. o Sowią Dolinę k Karpacza i o teren w gminie Podgórzyn, co jednak nie zostało uzgodnione przez samorząd gminy Karpacz i zablokowane przez niezajęcie stanowiska przez gminę Podgórzyn. Tylko Rada Miasta Jelenia Góra uzgodniła powiększenie w granicach miasta i tylko ono zostało zrealizowane. W aktualnym stanie prawnym wyznaczenie lub zmiana granic parku narodowego wymaga uzgodnienia z właściwymi organami samorządu terytorialnego.

Klub Przyrodników projekt rozporządzenia powiększającego KPN opiniował w ramach konsultacji społecznych w styczniu 2015 r., wyrażając wówczas stanowisko, że projektowane powiększenie KPN jest krokiem w dobrym kierunku, jednak docelowa wizja systemu ochrony przyrody w Karkonoszach powinna obejmować istnienie parku narodowego w granicach obejmujących całość Głównego Grzbietu Karkonoszy, Grzbiet Lasocki oraz znaczne (najcenniejsze przyrodniczo) fragmenty Pogórza., czyli powiększenie Parku o kila tys. ha, a nie tylko o 300 ha. Dopiero park w takich granicach byłby komplementarny do parku istniejącego po stronie czeskiej. Szczególnie istotne jest włączenie do KPN: lasów na zach. od obecnej granicy Parku w kierunku Jakuszyc, w tym płatów świerczyn górnoreglowych przyległych obecnie do granicy Parku oraz płatów torfowych, wilgotnych świerczyn w tym rejonie; lasów na stokach doliny Kamiennej na wsch. i pn. od obecnej enklawy Szklarka; stoków Głównego Grzbietu między Szklarską Porębą, Michałowicami a Jagniątkowem, po linię Drogi Pod Reglami; Hutniczego Grzbietu, po płat buczyn w Dolinie Czerwienia; szerszego pasma lasów ponad Przesieką i Borowicami, w tym szczególnie pozostających poza granicą Parku górnoreglowych świerczyn pod Przełęczą Karkonoską; rejonu Sowiej Doliny; rejonu Budnik oraz szerszego pasma lasów na stokach Skalnego Stołu i Czoła; przynajmniej wyższych partii Grzbietu Lasockiego. Natomiast w otulinie Parku naszym zdaniem powinny się znaleźć Karpacz, Przesieka i Szklarska Poręba ponieważ procesy urbanizacyjne w tych miejscowościach znacząco oddziałują na krajobraz Karkonoszy chroniony w Karkonoskim PN – w tym w szczególności na krajobraz postrzegany z terenu KPN oraz na ekspozycję grzbietu Karkonoszy (KPN) postrzeganego od ich podnóża.

Ówczesna opinia Klubu na: www.kp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1002&Itemid=734
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!