Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Wojewoda Lubuski ekoterrorystą?
25.04.2006.

Wykonując swoje uprawnienia z ustawy o samorządzie województwa, Wojewoda Lubuski zaskarżył do NSA ubiegłoroczną uchwałę Sejmiku województwa lubuskiego, ustanawiającą "Program małej retencji w województwie lubuskim", wnosząc o jej unieważnienie w całości. Program małej retencji, sporządzony przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, a przyjęty przez Sejmik, przewidywał budowę zbiorników retencyjnych w kuriozalnych miejscach, np. w środku rezerwatu przyrody... Jego realizacja doprowadziłaby do zniszczenia wielu wybitnych walorów przyrodniczych województwa, w tym dolin Pliszki i Ilanki. Program nie został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, co WZMiUW określa jako "drobne uchybienie formalne nie stanowiące zagrożenia dla środowiska". Natomiast nasz wniosek o uchylenie uchwały Sejmiku dyrektor WZMiUW Piotr Warcholak określił jako ekoterroryzm (patrz ponizszy artykuł). Wojewoda w pełni podzielił jednak naszą interpretację, zgodnie z którą pominięcie oceny strategicznej stanowiło w tym przypadku istotne naruszenie Art 40 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Panie Dyrektorze, czyżby Wojewoda Lubuski był również ekoterrorystą?

Ekolodzy protestują

 Jakub Łysakowski 24-04-2006

Niepotrzebne zbiorniki wodne zniszczą cenną przyrodę przy rzekach - twierdzą lubuscy ekolodzy. - To ekoterroryzm - odpowiadają urzędnicy marszałka.


Protesty lubuskich ekologów wzbudza "Program małej retencji wodnej w woj. lubuskim", która przegłosował sejmik regionalny. - Realizacja tych działań byłaby katastrofą dla środowiska - alarmują ekolodzy.

Świebodziński Klub Przyrodników wysłał w marcu pismo do ministra ochrony środowiska z prośbą o zwrócenie uwagi na sytuację w Lubuskiem. - Mimo że retencja wodna to działanie pro-środowiskowe, program ten zawiera działania, które są niedopuszczalne z zasadami racjonalnej gospodarki zasobami przyrodniczymi oraz ochrony przyrody" - czytamy w liście.

Chodzi o planowaną budowę zbiorników retencyjnych (niektóre dochodzących nawet do wielkości ok. 100 ha) na dzikich i przyrodniczo wyjątkowo cennych rzekach. Na liście znalazły się rzeki Ilanka, dolina Pliszki, Mierzęcka Struga, Rurzyca, Radwia i Parsęta. - Zostałyby zniszczone naturalne fragmenty rzek i unikalna roślinność. To duża strata dla środowiska - twierdzi Andrzej Jermaczek, szef świebodzińskich przyrodników. - Nie jesteśmy przeciw tzw. małej retencji, ale projekt trzeba wykonać racjonalnie. Bez szkody dla rezerwatu - dodaje.

Największe zastrzeżenia w planach władz województwa budzą właśnie zbiorniki rzeczne. Jak twierdzą przyrodnicy, utracilibyśmy na zawsze m.in. rzadkie torfowiska i mechowiska na terenie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.

Program retencji zakłada nawadnianie terenów oraz regulowanie poziomu wód w rzekach, co ma w istocie zapobiegać lokalnym powodziom. Tyle że wspomniane rzeki nie stanowią raczej istotnego zagrożenia powodziowego. - Skąd więc pomysł na zbiorniki? - dziwią się ekolodzy.

Projekt uchwały sejmiku powstał w Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych. Jego dyrektor, Piotr Warcholak, odpiera zarzuty przyrodników. - To, co uprawia Klub Przyrodników, nazwałbym ekoterroryzmem. Czyli nie należy nic robić, bo każde działanie może zaszkodzić przyrodzie? - powątpiewa Warcholak. - Nie widzę żadnego niebezpieczeństwa w tych zbiornikach. Jeśli popełniliśmy jakieś uchybienia, to formalne. Zanim powstaną zbiorniki, musi zostać przedstawiony plan zagospodarowania przestrzennego. To on ostatecznie zadecyduje o potrzebie ich budowania.

Wojewoda lubuski jednak przyznał rację ekologom i uchylił uchwałę sejmiku. Warcholak nie wyklucza odwołanie się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!