Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Lasy Państwowe konsultują swój program retencji i ochrony przeciwpożarowej
29.04.2016.
Jeszcze do 29 kwietnia trwają konsultacje "Programu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych do roku 2020". Program ten ma być podstawą aplikowania Lasów Państwowych o środki UE z dostępnych programów operacyjnych oraz instrumentów finansowych. Materiały (program + prognoza oddziaływania na środowisko) i ogłoszenie o konsultacjach na:
www.ckps.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/sE8O/content/wydluzenie-konsultacji-spolecznych#.VyBJnvmLSUm

Program ten ma być kontynuacją zrealizowanych przez Lasy Państwowe ze środków POIiS 2007-2013 przedsięwzięć "małej retencji nizinnej" i "małej retencji górskiej", w ramach których wykonano 7100 obiektów (szacując uzyskaną retencję na 50 mln m3 wody) – w znacznej części retencjonujących wodę z korzyścią dla środowiska różnorodności biologicznej (np. odtwarzających przesuszone mokradła), choć w niektórych przypadkach obojętnych dla retencji i przyrody a służących w rzeczywistości celom gospodarczym (np. ulepszeniu dróg i szlaków zrywkowych), a niekiedy wręcz niszczących dla przyrody. Program ma kontynuować także rozbudowę infrastruktury przeciwpożarowej, w tym dróg leśnych, które Lasy realizowały korzystając ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Program zakłada:
- budowę ok. 150 zbiorników wodnych określanych nazwą "malej retencji",
- zabudowę przeciwerozyjną ok. 200 erodowanych skarp, brzegów i osuwisk przy ciekach na nizinach i ok. 150 w górach,
- przebudowę 500 obiektów takich jak przepusty, mosty, brody i bystrza w lasach na nizinach, i ok. 800 w górach, by uodpornić je na wzebrania,
- rozbudowę systemu wykrywania pożarów lasów,
- badania naukowe na temat wpływu zmian klimatu na drzewostany,
Założono zretencjonowanie 2,4 mln m3 wody, zakup 100 samochodów patrolowo-gaśniczych, budowę lub rozbudowę 150 dostrzegalni.

Prognozę oddziaływania na środowisko, sześciokrotnie dłuższą od samego tekstu Programu, opracował zespół Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Konsultowany program jest wysoce syntetyczny. Nie zawiera konkretnych lokalizacji zamierzonych przedsięwzięć, a tylko ogólne kierunkowe wskazania ich realizacji, oraz "mapy statystyczne" liczby przedsięwzięć zamierzonych w poszczególnych nadleśnictwach (co jednak wskazuje, że za ogólnym programem stoi konkretna, nie ujawniana w konsultacjach, wstępna lista zamierzonych inwestycji).
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!