Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Nowe formy ochrony przyrody
04.05.2016.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku 12 kwietnia 2016 r. uznał nowy rezerwat przyrody Mechowisko Krąg, położony nad jeziorem Krąg w gminie Stara Kiszewa (pow. Kościerzyna). Niewielki rezerwat o powierzchni 3,81 ha obejmuje zatokę jeziora i fragment torfowiska alkalicznego z cenną roślinnością mechowiskową. Rezerwat objął grunty Skarbu państwa w zarządzie marszałka województwa. Większa część tego torfowiska, m. in. z unikatową populacją skalnicy torfowiskowej Saxifraga hirculus, pozostała jednak poza rezerwatem, ponieważ stanowi własność prywatną, właściciele gruntów nie zgodzili się na rezerwat, a RDOS nie zdecydował się na przeprowadzenie procedury wywłaszczenia, którą w takiej sytuacji przewiduje art. 7 ust 2 ustawy o ochronie przyrody. Wokół rezerwatu utworzono otulinę o powierzchni 17 ha, w której znalazło się m. in. całe torfowisko.
Jak uzasadnia RDOŚ, „mimo braku możliwości objęcia ochroną w formie rezerwatu całości ekosystemu, uznano za celowe powołanie rezerwatu ze względu na wybitne walory tego obiektu (unikatowe w skali kraju), jak również konieczność prowadzenia ochrony czynnej”.

Cale jezioro Krąg wraz z otoczeniem, w tym z całym cennym torfowiskiem alkalicznym, chroniona jest także jako obszar Natura 2000 Jezioro Krąg PLH22070, o powierzchni 424 ha.

Wniosek o uznanie rezerwatu Mechowisko Krąg złożył Klub Przyrodników, który realizuje też w obiekcie ochronę czynną w ramach swojego przedsięwzięcia ochrony torfowisk alkalicznych, finansowanego z LIFE (alkfens.kp.org.pl). Wcześniej, w ramach wspólnych działań na rzecz ochrony torfowisk alkalicznych, RDOŚ w Gdańsku uznał już trzy rezerwaty: Mechowisko Radość, Kruszynek i Mechowiska Sulęczyńskie.

Zarządzenie wejdzie w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa.Rada Miasta Jaworzno (woj. śląskie) na sesji 28 kwietnia 2016 r. ustanowiła 270-hektarowy użytek ekologiczny ‘Chomik europejski w Jaworznie’, obejmujący pola w Jaworznie-Jeziorkach, gdzie występuje populacja ginącego w Polsce chomika europejskiego (Cricetus cricetus), niestety jednak zmniejszająca swoją liczebność. Większość terenów jest własnością gminy lub Skarbu Państwa, a tylko nieliczne pola uprawne należą do właścicieli prywatnych. Ustanowienie użytku to element szerszych działań Miasta Jaworzno w celu ochrony chomików, obejmującego także zamiary podjęcia ochrony czynnej, we współpracy z naukowcami z UAM w Poznaniu.

Treść przyjętej uchwały, jako jej projekt, dostępna jest w informacji o planach sesji Rady:
bip.jaworzno.pl/Article/get/id,28883.html
Więcej na Facebooku, w profilu społeczności „Program ochrony Chomika europejskiego w Jaworznie”
www.facebook.com/chomikeuropejski/

Uchwała wejdzie w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa.
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!