Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Co meliorant popsuł, meliorant... chce psuć dalej
30.05.2016.
W konsultowanym niedawno ponownie projekcie aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami dorzecza Wisły, na liście ponad 500 proponowanych odstępstw od wymogu osiągnięcia celu środowiskowego dla wód, pożądanych w imię nadrzędnych interesów publicznych, znalazło się m. in. zamierzenie budowy piętrzeń na rzeczce Lejkowska Struga w województwie warmińsko-mazurskim. Inwestorem ma być WZMiUW w Olsztynie.

Interesujące jest przedstawione uzasadnienie nadrzędnego interesu publicznego: potrzeba budowy piętrzeń wynika z faktu nadmiernego przesuszania gruntów użytkowanych rolniczo, a to przesuszenie – jak przedstawiono w uzasadnieniu – wynika z wcześniejszego zrealizowania, w latach 2014-2015, przez ten sam WZMiUW, przedsięwzięcia „Odtworzenie – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Lejkowska w km 6+500 – 16+500, gm. Wielbark, woj. warmińsko – mazurskie”. W wyniku wykonanej regulacji i pogłębienia rzeki, obecnie (wg samego WZMiUW): „wymieniony odcinek charakteryzuje się mocno przegłębionym korytem, a z tego powodu użytki zielone położone w dolinie rzeki ulegają nadmiernemu przesuszeniu. Są to głównie grunty torfowe i torfowo-mineralne, bardzo wrażliwe na przesuszanie, mające negatywny wpływ na świat roślinny i zwierzęcy. Do trzykilometrowego odcinka rzeki przylega około 150 ha użytków zielonych, które w przypadku braku budowli ulegać będą dalszemu przesuszeniu. Grunty te należą do około 12 gospodarstw rolnych. Tereny rolne w gminie Wielbark zajmują 35% powierzchni z czego 65% to trwałe użytki zielone. 57% mieszkańców gminy pracuje w rolnictwie. Bezrobocie wynosi tu 14%”.

Jak ustalił Klub Przyrodników, regulacja Lejkowskiej Strugi w latach 2014-2015 została sfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach „Poprawy gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi”. Przedsięwzięcie zrealizowano w majestacie prawa: RDOŚ w Olsztynie wydał opinię o braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko, a wójt gminy Wielbark – decyzję środowiskową bez oceny.
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!