Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Trybunał Sprawiedliwości UE: transpozycja Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce jest niewystarczająca
05.07.2016.
30 czerwca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydal wyrok we wniesionej przez Komisję Europejską sprawie C-648/13 przeciwko Polsce, uznając że „nie dokonując pełnej lub prawidłowej transpozycji art. 2 pkt 19, 20, 26 i 27, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 3 i art. 11 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, jak też pkt 1.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.4 i 2.4.1 załącznika V i części A pkt 7.2–7.10 załącznika VII do tej dyrektywy, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom spoczywającym na niej na mocy tych przepisów oraz art. 24 tejże dyrektywy”.

Trybunał uznał za zasadne wszystkie zarzuty, jakie Komisja stawiała Polsce, tj.:
- brak pełnego przeniesienia do prawa polskiego niektórych terminów dotyczących wód podziemnych, co może powodować brak pewności prawnej co do transpozycji wymogów dyrektywy;
- brak prawidłowego monitoringu obszarów chronionych w aspektach wodnych;
- brak ujęcia w Planach Gospodarowania Wodami w Dorzeczach analizy wdrożenia zasady zwrotu kosztów usług wodnych;
- brak bardziej restrykcyjnych, niż wynikające z ogólnych przepisów prawa UE, kontroli zanieczyszczeń wód, gdy jest to konieczne dla osiągnięcia celów lub norm wynikających z prawa UE;
- braki w ocenie stanu wód, w tym brak szacunku pewności i dokładności wyników monitorowania, brak włączenia monitoringu siedlisk i gatunków na obszarach chronionych do monitoringu operacyjnego wód; brak szczególnego monitoringu na obszarach chronionych, pomijanie elementów hydromorfologicznych;
- brak podsumowania realizacji programu wodno-środowiskowego w Planach Gospodarowania Wodami w Dorzeczach.

Niektóre z w/w uchybień zostały już wprawdzie usunięte przez nowelizacje Prawa Wodnego i rozporządzeń wykonawczych, a niektóre mają być usunięte wg zakładanego projektu nowego Prawa Wodnego (Trybunał, zgodnie z procedurą, orzekał wg stanu na moment wydania tzw. uzasadnionej opinii Komisji, tj. na 2010 r., choć nie brał pod uwagę zarzutów, które później Komisja sama wycofała z powodu ich rozwiązania w Polsce). Niektóre jednak są wciąż aktualne.

Pełna treść wyroku na: www.curia.eu, pod sygnaturą C-648/13Tymczasem w portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego pojawiła się nowa wersja (23 czerwca 2016 r.) rządowego projektu ustawy Prawo Wodne, o którym informowaliśmy już wcześniej w Wiadomościach KP. Projekt ten jest tworzony bez jakichkolwiek konsultacji społecznych i znajduje się obecnie na zaawansowanym etapie procesu legislacyjnego, założeniem rządu jest, by wszedł w życie od 1 stycznia 2017 r.

Projekt na:
legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284651/katalog/12349263#12349263
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!