Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Projektowane zmiany granic ponad 100 obszarów Natura 2000
11.07.2016.

Na stronie:

natura2000.gdos.gov.pl/aktualnosci/konsultacje-zmiany-granic-obszarow-natura-2000

GDOŚ informuje o zamierzeniach zmiany granic ponad 100 obszarów Natura 2000, konsultowanych obecnie z gminami.  Udostępniono warstwy shp proponowanych nowych granic (warto przypomnieć, że shp aktualnych granic form ochrony przyrody jest też już od jakiegoś czasu dostępny na stronach GDOS). Proponowane nowe granice zostały także udostępnione w geoserwisie GDOS: geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

GDOŚ oczekuje na uwagi do zmian do 29 lipca (data wpływu do GDOŚ). Podany mail, na który należy przesyłać uwagi, nie działa z powodu błędu literowego (qdos zamiast gdos).

Wiele proponowanych zmian to drobne korekty. Część zmian - ale nie wszystkie - to poprawki granic (w tym ważne i cenne powiększenia) wypracowane w procesie sporządzania PZO. Jednak, wiele koniecznych powiększeń wypracowanych podczas prac nad planami zadań ochronnych przez RDOŚ nie znalazło się w obecnej propozycji GDOŚ. W propozycji GDOŚ są także zmiany nie wywodzące się z żadnej dokumentacji PZO.

Trzy obszary - Karkonosze, Łęgi Odrzańskie oraz Torfowiska Orawsko-Nowotarskie - miałyby zostać ujednolicone do obszarów PLC (tj. obszarów ptasi-siedliskowych o jednolitych granicach, z czym wiązałaby się zmiana ich kodów.

Bardzo silnie zmniejszony (niemal 2000 ha) miałby być obszar Horyniec PLH180017. Znaczne zmniejszenie, ale powiązane z dokładniejszym wypracowaniem granic, dotyczy Ostoi nad Bobrem PLH020054. Kilkusethetarowe zmniejszenia dotyczą obszarów: Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066, Ostoje Nietoperzy Gór Sowich PLH020071, Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH060093, Rymanów PLH180016. Z drugiej strony, obszar Jezioro Kubek PLH300006 miałby być powiększony o niemal 750 ha, Wrzosowska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020036 o niemal 500 ha, Jeziora Czaplineckie PLH320039 o 300 ha.

Wśród obszarów ptasich, największemu zmniejszeniu miałyby ulec: Bagienna Dolina Narwi PLH200001, Przełomowa Dolna Narwi PLB200008, Dolina Dolnej Skawy PLB120005. Istotne powiększenia dotyczą obszarów Gorce PLB120001 i Puszcza Sandomierska PLB180005.

Zarówno pod względem liczby przypadków, jak i powierzchni, proponowane przez GDOŚ powiększenia obszarów nieco przeważają nad zmniejszeniami.

Klub Przyrodników prosi przyrodników o podzielenie się także z nami ewentualnymi uwagami na temat proponowanych zmian granic obszarów Natura 2000 (przede wszystkim jednak oczywiście o przesłanie ich do GDOS).

Pełna lista proponowanych przez GDOŚ zmian powierzchni obszarów jest następująca:

(różnice powierzchni podajemy tu wg naszego obliczenia z warstw wektorowych  – znacznie różnią się one od zamieszczonego przez GDOŚ „zestawienia zmian powierzchni obszarów w gminach”)

Obszary ptasie:

kod (dotychczasowy)

Nazwa

Różnica (ha)

PLB020007

Karkonosze

2,28

PLB020008

Łęgi Odrzańskie

3351,48

PLB100002

Zbiornik Jeziorsko

163,42

PLB120001

Gorce

842,86

PLB120005

Dolina Dolnej Skawy

-256,73

PLB120007

Torfowiska Orawsko-Nowotarskie

48,16

PLB140011

Bagno Całowanie

569,4

PLB160002

Zbiornik Nyski

11,91

PLB160003

Zbiornik Otmuchowski

51,7

PLB160004

Zbiornik Turawa

-1,09

PLB180005

Puszcza Sandomierska

1149,86

PLB200001

Bagienna Dolina Narwi

-324,02

PLB200008

Przełomowa Dolina Narwi

-255,23

PLB280004

Jezioro Oświn i okolice

-14,22

PLB280011

Lasy Skaliskie

-16,83

PLB280015

Ostoja Warmińska

110,82

Obszary siedliskowe:

kod (dotychczasowy)

nazwa

Różnica (ha)

PLH020002

Dębniańskie Mokradła

55,58

PLH020003

Dolina Łachy

-35,19

PLH020005

Kamionki

-0,01

PLH020006

Karkonosze

375,8

PLH020007

Kopalnie w Złotym Stoku

5,89

PLH020010

Piekielna Dolina koło Polanicy

-91,85

PLH020012

Skałki Stoleckie

3,23

PLH020015

Wrzosowisko Przemkowskie

12,21

PLH020017

Grądy w Dolinie Odry

-0,1

PLH020018

Łęgi Odrzańskie

1127,86

PLH020020

Przełomy Pełcznicy pod Książem

5,4

PLH020033

Czarne Urwisko koło Lutyni

3,1

PLH020036

Dolina Widawy

226,15

PLH020039

Grodczyn i Homole koło Dusznik

43,34

PLH020042

Ostrzyca Proboszczowicka

-3,51

PLH020043

Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa

-47,05

PLH020044

Stawy Sobieszowskie

-24,42

PLH020053

Zagórzyckie Łąki

-3,53

PLH020054

Ostoja nad Bobrem

-1787,57

PLH020057

Masyw Chełmca

-13,04

PLH020063

Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie

495,36

PLH020065

Bierutów

2,42

PLH020066

Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej

-127,09

PLH020069

Las Pilczycki

1,17

PLH020071

Ostoja Nietoperzy Gór Sowich

-197,88

PLH040022

Krzewiny

95,63

PLH060045

Przełom Wisły w Małopolsce

54,51

PLH060093

Uroczyska Roztocza Wschodniego

-421,02

PLH080013

Łęgi Słubickie

-15,47

PLH080062

Zimna Woda

2,43

PLH100001

Dąbrowa Grotnicka

-0,45

PLH100002

Dąbrowa Świetlista w Pernie

0,03

PLH100003

Lasy Spalskie

13,71

PLH100004

Łąka w Bęczkowicach

23,1

PLH100007

Załęczański Łuk Warty

-0,58

PLH100035

Łąki Ciebłowickie

41,33

PLH100037

Torfowiska nad Prosną

-2,39

PLH120002

Czarna Orawa

1,56

PLH120004

Dolina Prądnika

-5,08

PLH120006

Jaroszowiec

-1,16

PLH120014

Pustynia Błędowska

-3,37

PLH120015

Sterczów-Ścianka

-0,18

PLH120016

Torfowiska Orawsko-Nowotarskie

11,06

PLH120017

Wały

0

PLH120020

Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca

78,41

PLH120025

Małe Pieniny

-4,39

PLH120033

Bednarka

-21,44

PLH120037

Podkowce w Szczawnicy

21,66

PLH120052

Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego

-1,2

PLH120068

Jadowniki Mokre

-0,38

PLH120070

Kępie na Wyżynie Miechowskiej

0,67

PLH120071

Opalonki

0,02

PLH120078

Uroczysko Łopień

-0,11

PLH120080

Torfowisko Wielkie Błoto

-9,2

PLH120094

Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego

0,32

PLH140001

Ostoja Bagno Całowanie

571,81

PLH140020

Forty Modlińskie

5,45

PLH140030

Łękawica

109,17

PLH160001

Forty Nyskie

-2,34

PLH160002

Góra Świętej Anny

-21,33

PLH160003

Kamień Śląski

-14,58

PLH160004

Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka

-4,02

PLH160007

Góry Opawskie

-57,3

PLH160008

Dolina Małej Panwi

37

PLH180008

Fort Salis Soglio

-4,03

PLH180014

Ostoja Jaśliska

-59,55

PLH180015

Łysa Góra

17,45

PLH180016

Rymanów

-108,03

PLH180017

Horyniec

-1963,67

PLH180018

Trzciana

45,66

PLH180044

Osuwiska w Lipowicy

-1,96

PLH180053

Dolna Wisłoka z Dopływami

0,13

PLH200002

Narwiańskie Bagna

8,81

PLH200014

Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego

8,8

PLH220020

Pełcznica

18,74

PLH220024

Przymorskie Błota

20,74

PLH220035

Jezioro Krasne

2,4

PLH220039

Jeziora Lobeliowe koło Soszycy

0,31

PLH260014

Dolina Bobrzy

7,47

PLH280001

Dolina Drwęcy

9,89

PLH280011

Gązwa

14,75

PLH280040

Kaszuny

-5,06

PLH280049

Niecka Skaliska

0,02

PLH300005

Fortyfikacje w Poznaniu

11,74

PLH300006

Jezioro Kubek

747,52

PLH300035

Baranów

96,84

PLH320006

Dolina Płoni i Jezioro Miedwie

152,68

PLH320011

Jezioro Wielki Bytyń

5,9

PLH320020

Wzgórza Bukowe

-21,01

PLH320037

Dolna Odra

-62,44

PLH320039

Jeziora Czaplineckie

300,39

PLH320042

Jezioro Śmiadowo

1,02

 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!