Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Ustanowiono pierwsze plany utrzymania wód
1 grudnia 2016 r. Dyrektor RZGW we Wrocławiu ustanowił plan utrzymania wód na obszarze działania RZGW we Wrocławiu:
bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/9479,25314,25316/25316/
Plan zakłada konieczność prowadzenia tzw. robót utrzymaniowych na niemal wszystkich ciekach RZGW, co dobrze widać na załączonych na końcu dokumentu mapach. Dla niektórych działań wskazano jednak warunki ich prowadzenia, zakładające m. in analizę wariantową obejmującą „zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących”; wskazano też że realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego; przeniesiono z obowiązujących planów zadań ochronnych zapisy ograniczające prace utrzymaniowe w wodach. Dla wielu działań zadekretowano jednak, że nie będą one wywierać znaczącego oddziaływania na stan wód. Podstawą takich diagnoz była ocena ekspercka bazująca na względnej długości cieku objętej robotami, agresywności poszczególnych rodzajów prac utrzymaniowych i charakterze terenu sąsiadującego z ciekiem – naszym zdaniem oparta jednak na zaniżonych założeniach (por. szczegóły w opinii Klubu Przyrodników z lutego 2016 r.)

16 grudnia 2016 r. Dyrektor RZGW w Poznaniu ustanowił plan utrzymania wód w regionie wodnym Warty:
edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/8068/
Także ten plan zakłada konieczność prowadzenia robót utrzymaniowych na niemal wszystkich ciekach RZGW. W przeciwieństwie do wrocławskiego, nie zawiera zapisów o dodatkowym rozważaniu zasadności prac, ani żadnych zastrzeżeń środowiskowych. W stosunku do wcześniej rozważanego projektu, i tak niedoskonałego (por. opinia Klubu Przyrodników z października 2015 r.) z tego planu usunięto wszystkie zapisy o warunkach minimalizujących oddziaływanie prac utrzymaniowych na środowisko. Już na pierwszy rzut oka widoczne są w nim pozycje ewidentnie sprzeczne z celami środowiskowymi dla obszarów chronionych i szkodliwe dla obszarów Natura 2000.

Uwagi, jakie w czasie konsultacji społecznych miał Klub Przyrodników do projektów tych i innych projektów planów utrzymania wód, są dostępne pod adresem:
www.kp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=633&Itemid=614
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim
Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!