Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Przyroda w Regionalnych Programach Operacyjnych
01.06.2006.

W poszczególnych województwach w końcowej fazie są prace nad tzw. Regionalnymi Programami Operacyjnymi na lata 2007-2013. Te programy będą podstawą rozdziału środków unijnych, jakie będą dostępne w tych latach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W niektórych województwach wśród zadań, króre będą mogły być finansowane w ramach RPO, umieszczona jest "ochrona różnorodności biologicznej", czyli "odtwarzanie ekosystemów", "przywracanie ciągłościkorytarzy ekologicznych" i "programy ochrony gatunków". Jeżeli taki priorytet ujęto w RPO, to w ten sposób stworzy on naturalne przedłużenie tzw. Priorytteu V Sektorowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekty <0,1 mln Euro będą finansowane z RPO, a projekty > 0,1 mln Euro - z SPOIiS. W wielu województwach jednak takiego priorytetu w ogóle nie zamieszczono, a działania "środowiskowe" organiczają się do ochrony powietrza i wody przed zanieczyszczeniami, oraz ... regulacji cieków i budowy zbiorników retencyjnych.

Klub Przyrodników apeluje do wszystkich zainteresowanych ochroną przyrody, by jak najszybciej zapoznali się z projektem RPO swojego województwa na lata 2007-13 (zwykle jest dostępny na stronach www Urzędu Marszałkowskiego), sprawdzili czy i jak jest w nim ujęta ochrona przyrody, i przesłali swoje uwagi na ten temat do Urzędu Marszałkowskiego.

Warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

1. Czy RPO daje szansę finansowania działań z zakresu ochrony przyrody? Czy opis odpowiedniego prioryteteu jest odpowiedni, czy nie wyklucza pewnych waznych typów działań, czy nie sugeruje preferencji dla działań mniej potrzebnych? UWAGA - równocześnie warto sygnalizować Marszałkom jak najbardziej konkretne przykłady potecnjalnych, niezbędnych do zrealizowania projektów z ochrony przyrody, które mogłyby być zrealizowane w ramach RPO!

2. Czy wśród "potencjalnych beneficjentów" są podmioty które takie "projekty z zakresu ochrony przyrody" mogłyby zrealizować (administracja ochrony przyrody, parki krajobrazowe, nadleśnictwa, WKP, organizacje pozarządowe)?

3. Jakie zagrożenie dla przyrody stwarzają inne priorytety RPO; czy nie zniweczą one pozytywnych efektów jakie mozna osiągnąć w wyniku priorytetów "środowiskowych"? Szczególną uwagę należy zwrócić na regulacje cieków i retencję wody - zwykle umieszczone w RPO jako działania prośrodowiskowe!

 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!