Klub Przyrodników
Sie sind hier: HOME
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Buczyny Europy szerzej ujęte jako Światowe Dziedzictwo UNESCO
poniedziaek, 10 lipiec 2017
Für diesen Inhalt steht leider keine Übersetzungen zur Verfügung. Originaltext wird angezeigt.

Obradujący w Krakowie Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO rozszerzył wpis na listę Światowego Dziedzictwa – uznając za Światowe Dziedzictwo obszar „Pierwotne Lasy Bukowe Karpat i innych regionów Europy”, złożony z 78 obiektów o łącznej powierzchni 92 tys. ha, położonych w 12 krajach Europy: Albanii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Niemczech, Włoszech, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Ukrainie. Najmniejszy z tych fragmentów to 6-hektarowy rezerwat bukowy w Belgii, największy – ukraiński las Uholka o powierzchni blisko 12 tys. ha. Wpisu dokonano na podstawie kryterium 9 (wybitny przykład procesów ewolucji i rozwoju ekosystemów). Z założenia wszystkie objęte wpisem fragmenty podlegają ochronie biernej, celem jest bowiem ochrona procesów, co w przypadku buczyn dobrze sprzyja jednak też zachowaniu najcenniejszych komponentów różnorodności biologicznej.

Pierwotnie na listę Światowego Dziedzictwa wpisany został w 2007 r. obszar „Pierwotne Lasy Bukowe Karpat” obejmujący 6 obiektów na Ukrainie i 4 na Słowacji, o łącznej powierzchni 29,3 tys. ha. W 2011 r. rozszerzono go do obszaru „Pierwotne lasy bukowe Karpat i stare lasy bukowe Niemiec” o łącznej powierzchni 33,7 tys. ha, dodając 5 nizinnych obiektów niemieckich (Jasmund, Serrahn, Grumsin, Hainich, Kellerwald). Obecny wpis jest kolejnym rozszerzeniem.

Ciekawostką jest, że rozszerzenia (podobnie jak poprzedniego) dokonano wbrew opinii naukowej IUCN, która sugerowała odłożenie decyzji i dalsze ulepszenie propozycji. IUCN krytykowała niejednolite kryteria wybrania obiektów (oczekując raczej mniejszej liczby większych obiektów o lepszej jakości, w pełni spełniających kryterium pierwotności lub naturalności), niewystarczające zaproponowanie stref buforowych i niedostatecznie zagwarantowany reżim ochrony. IUCN wytknęła też, że propozycja jest nie w pełni reprezentatywna dla buczyn Europy, ponieważ brakuje w niej przykładów z niektórych krajów ważnych dla buczyn, np. Polski. Jak wcześniej informowaliśmy (listy.eko.org.pl/cgi-bin/mailman/private/wiadomoscikp/2017-February/000716.html), w ramach „Pierwotnych Lasów Bukowych Karpat i innych regionów Europy” znaleźć się miały także cztery ściśle chronione fragmenty buczyn w Bieszczadzkim Parku Narodowym (w Paśmie Granicznym i dol. Górnej Solinki, na zboczach Połoniny Wetlińskiej i Smereka, w dolinie Terebowca i w dolinie Wołosatki, o łącznej powierzchni ok. 3300 ha, jednak władze polskie w 2016 r. wycofały je z propozycji przedkładanej do UNESCO. Publicznie podawanym powodem wycofania były negatywne opinie Rad Gmin Cisna i Lutowiska wyrażone w konsultacjach społecznych na przełomie 2016 i 2017 r., jednak obecne dokumenty ujawniają, ze list wycofujący te buczyny wpłynął do UNESCO już 28 czerwca 2016 r., a więc znacznie przed ogłoszeniem konsultacji.

Oprócz buczyn, na listę Światowego Dziedzictwa zostały wpisane (whc.unesco.org/en/newproperties/):
  • Krajobrazy Daurii (Mongolia / Rosja, krajobrazy stepowe),
  • Park Narodowy Los Alceros (Argentyna, krajobraz polodowcowy),
  • Qinghai Hoh Xil (Tybet, płaskowyż wysokogórski – wniosek władz chińskich, podnoszone były kontrowersje że sprzyja on dyskryminującej polityce wobec Tybetańczyków),
  • W-Arly-Pendjari Complex (Benin, Burkina Faso – rozszerzenie wcześniejszego obszaru W National Park of Niger w Nigrze, sawanna z typową fauną afrykańską)

W ramach dziedzictwa kulturowego Komitet, mimo demonstracyjnych sprzeciwów Izraela, wpisał w trybie „emergency” na listę Światowego Dziedzictwa i równocześnie na listę Dziedzictwa Zagrożonego Stare Miasto w Hebronie, oraz wpisał na listę Dziedzictwa Zagrożonego centrum Wiednia (ze względu na forsowane plany nowych inwestycji niezgodnych z historycznym charakterem miasta).
 
Aktuelles - nur in PL Version
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NEU IN SHOP
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

WIR EMPFEHLEN
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!