Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Białowieża i Gopło - postępowania w sprawie naruszeń prawa UE w Polsce
14.07.2017.
Dziś, 13 lipca 2017 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy zwiększonego pozyskania drewna w Puszczy Białowieskiej. Komisja zwróci się do Trybunału o zastosowanie środka tymczasowego w postaci nakazania Polsce natychmiastowego wstrzymania cięć.
Komisja – po rozważeniu odpowiedzi Polski na wcześniejsze wystąpienia, w tym tzw. uzasadnioną opinię z kwietnia 23017 r., uważa że zatwierdzenie w2016 r. aneksu do planu urządzenia lasu nadleśnictwa Białowieża oraz cięcia na obszarach dotychczas wyłączonych dotychczas spod ingerencji (drzewostany z drzewami ponad 100-letnimi) stanowią zagrożenie dla integralności obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska, który chroni gatunki i siedliska, do których istnienia niezbędne są stare drzewostany, w tym martwe drewno. Ponadto decyzję o wycince poprzedziła niewystarczająca ocena wpływu działań na obszar Natura 2000.
Komunikat w sprawie: europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1948_pl.htm

Miesiąc wcześniej, 14 czerwca 2016 r., Komisja skierowała do Polski tzw. dodatkową uzasadnioną opinię, stwierdzającą naruszenie prawa UE przy budowie odkrywki węgla brunatnego Tomisławice. Budowę tej odkrywki rozpoczęto w 2009 r., a od 2011 r. jest wydobywany z niej węgiel. Komisja uważa, że nie zapewniono właściwej oceny na obszary Natura 2000 jezioro Gopło i Ostoję Nadgoplańską. Działalność kopalni odkrywkowej powoduje obniżenie poziomu wód gruntowych, co może doprowadzić do zakłócenia równowagi hydrologicznej wokół jeziora i mieć poważne negatywne skutki dla obszarów Natura 2000. Komisja zarzucała Polsce wcześniej, że w procesie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzono niewłaściwe modelowanie hydrologiczne. Polskie władze zobowiązały się do skorygowania modelu hydrogeologicznego. Nowy model potwierdza zagrożenie wystąpienia poważnych negatywnych skutków. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana dla kopalni w 2007 r. na podstawie pierwszej oceny nadal jednak pozostaje wg prawa polskiego obrocie prawnym (w Polsce trwa wciąż postępowanie w sprawie tej decyzji, w którym już dwukrotnie wypowiadał się NSA). Jeśli do sierpnia Polska nie rozwiąże tego problemu, Komisja skieruje sprawę do Trybunału.
Komunikat w sprawie: europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1577_pl.htm
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!