Klub Przyrodników
You are here: HOME
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Trybunał Sprawiedliwości UE podtrzymuje i wzmacnia tymczasowy zakaz cięć w Puszczy Białowieskiej
wtorek, 21 listopad 2017
There are no translations available

Trybunał Sprawiedliwości UE poinformował dziś (20.11.2017) o wydaniu postanowienia podtrzymującego wcześniejsze postanowienie z 27 lipca 2017 r. o zastosowaniu środków tymczasowych, nakazujące Polsce powstrzymanie się od aktywnych działań gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej w drzewostanach z udziałem drzew > 100-letnich. Wyjątkiem są działania „które są bezwzględnie konieczne i proporcjonalne dla zapewnienia w sposób bezpośredni i natychmiastowy bezpieczeństwa publicznego osób, pod warunkiem że z obiektywnych przyczyn nie są możliwe inne mniej radykalne środki; tj. które stanowią jedyny środek zachowania bezpieczeństwa publicznego osób w bezpośrednim otoczeniu dróg komunikacyjnych lub innej ważnej infrastruktury, jeżeli z powodów obiektywnych nie jest możliwe zachowanie tego bezpieczeństwa poprzez przyjęcie innych mniej radykalnych środków, takich jak właściwe sygnalizowanie zagrożeń lub czasowy zakaz, któremu w danym przypadku towarzyszą odpowiednie kary, publicznego wstępu do tego bezpośredniego otoczenia”.

Trybunał oddalił wniosek rządu polskiego o ustanowienie zabezpieczenia w kwocie 3,24 mld zł.

Trybunał precedensowo uznał, że „jest niezbędne nałożenie kary pieniężnej, w razie gdyby Polska nie miała natychmiast i w pełni przestrzegać postanowienia, celem odwiedzenia tego państwa członkowskiego od opóźniania dostosowania swojego zachowania do dzisiejszego postanowienia”. Trybunał nakazał Polsce, aby „powiadomiła Komisję w ciągu 15 dni, o wszelkich środkach, jakie przyjęła w celu pełnego poszanowania postanowienia, wskazując z uzasadnieniem te z rozpatrywanych działań aktywnej gospodarki leśnej, które zamierza ona kontynuować ze względu na ich konieczność dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego”. „Gdyby Komisja uznała, że Polska nie przestrzega w pełni niniejszego postanowienia, będzie mogła zażądać podjęcia na nowo postępowania, a gdy Trybunał potwierdzi nieprzestrzeganie zakazu, to nakaże Polsce zapłatę kary w wysokości co najmniej 100 000 EUR dziennie od dnia doręczenia Polsce dzisiejszego postanowienia aż do chwili, w której to państwo członkowskie będzie przestrzegać tego postanowienia, lub do ogłoszenia wyroku kończącego sprawę co do istoty”.

Na tę chwilę treść postanowienia TSUE znamy tylko z komunikatu prasowego Trybunału:
curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170122pl.pdf
wkrótce jednak pełne postanowienie ma zostać opublikowane na:
curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-441/17
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

WHAT'S NEW IN SHOP
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

RECOMMENDED
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!