Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Nowoczesna i przyjazna przyrodzie modernizacja kolei

W końcu maja zwróciliśmy się do Dolnośląskiego Konserwatora Przyrody  się z wnioskiem o pilne wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do nakazania Polskim Kolejom Państwowym, będącym inwestorem modernizacji linii kolejowych Legnica – Węgliniec, Legnica – Zgorzelec oraz Węgliniec – Bielawa, przerobienia systemu odwodnienia torów w formie tzw. „korytek krakowskich”, na system nie powodujący masowej śmiertelności drobnych zwierząt. Do czasu wykonania zadania PKP powinny podjąć zabiegi eliminujące śmiertelność na bieżąco – monitorowanie zagrożonych odcinków, zbieranie i przenoszenie zwierząt.

Na szkodliwość „korytek krakowskich” stanowiących pułapki dla płazów i innych zwierząt zwracaliśmy już uwagę w ocenie oddziaływania opisywanych linii na obszary Natura 2000. Na problem ten uwagę PKP zwracali także inni autorzy opracowań ocen oddziaływania na środowisko, mimo to korytka, bez żadnych modyfikacji zmierzających do minimalizacji strat wśród drobnych zwierząt zostały zamontowane, prawdopodobnie nie tylko na tej trasie.

Efektem „działania” systemu, tylko w okresie wiosennym tego roku jest śmiertelność na odcinku około 1 km szacowana przez nas na kilkaset drobnych zwierząt – przede wszystkim ropuch szarych, ale również żab, traszek, a także gadów (żmija zygzakowata, padalec) i drobnych ssaków. W przeliczeniu na całą długość tylko tej linii daje to liczbę co najmniej kilku tysięcy ginących corocznie zwierząt, w przeliczeniu na całą długość modernizowanych przez PKP linii jest to co najmniej kilkadziesiąt tysięcy chronionych, w tym także prawodawstwem Unijnym zwierząt.    

 

            Stan taki być może można tolerować w przypadku przedsięwzięć funkcjonujących od dawna, choć i tu, w nowoczesnym europejskim kraju powinno się podejmować jakieś środki zaradcze. Bezwzględnie nie można go natomiast dopuścić w odniesieniu do inwestycji realizowanych obecnie, także przy wykorzystaniu środków unijnych.

            Poniżej załączamy materiał dokumentujący stan i skalę problemu. Zdjęcia te, autorstwa Waldemara Beny, są jedynie przykładami z bogatej dokumentacji wykonanej w kwietniu i maju br. w okolicach Węglińca. 

 

Ropuchy w korytku


Ropuchy w korytku

 
Szczątki ropuchy w korytku

 
Uratowane ropuchy

 
Uratowane ropuchy


Uratowane traszki

 

 

 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim
Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 3
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 3

POLECAMY!
Matuszkiewicz W. - Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roś.
Matuszkiewicz W. - Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roś.

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!