Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
XXVI Zjazd Klubu Przyrodników, Łagów, 23-24 lutego 2004

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI Zjeździe Klubu Przyrodników, który odbędzie się w Łagowie Lubuskim, w Ośrodku Leśnik w dniach 23 - 24 lutego (sobota - niedziela). W tym roku podczas zjazdu obchodzić będziemy 25 rocznicę powstania Klubu. Program spotkania przedstawia się następująco:

Sobota, 23 lutego

8.00 - Przyjmowanie uczestników, śniadanie

9.00 - WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU PRZYRODNIKÓW (w przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 10.00, natomiast o godz. 9.00 rozpoczniemy prezentację programu z godz. 11.00). Ramowy Program Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco • Wybór przewodniczącego, sekretarza obrad i komisji skrutacyjnej • Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2007 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej • Dyskusja nad sprawozdaniami i absolutorium dla ustępującego Zarządu, podjęcie uchwały • Wybory Zarządu na kadencję 2008-2011 • Dyskusja i zatwierdzenie planu pracy na rok 2008 • Wręczenie wyróżnień za działalność na rzecz ochrony przyrody w roku 2007 • Bieżące sprawy organizacyjne • Wolne wnioski

11.00  • Andrzej Jermaczek - 25 lat działalności Klubu Przyrodników

12.00  Przerwa

12.15  • Paweł Pawlaczyk - Natura 2000 w Polsce - aktualności
• Marek Maciantowicz - Inwentaryzacji siedlisk i gatunków Natura 2000 w Lasach Państwowych
• Andrzej Jermaczek  - Ochrona przyrody a zalesienia na gruntach porolnych
• Paweł Pawlaczyk, Robert Stańko – Skończyliśmy projekt LIFE „Ochrona torfowisk bałtyckich”
• Robert Stańko - Ochrona mokradeł w Borach Krajeńskich

14.00  Obiad

15.00  • Urszula Biereżnoj - Człowiek i ekosystem, czy ekosytem i człowiek? - usługi ekosystemowe
• Marek Maciantowicz, Michał Żmihorski - Wielka kasa, czyli ochrona przyrody w Regionalnych Programach Operacyjnych
• Liliana Hilsberg - Wiedza i bezradność, czyli ochrona przyrody i krajobrazu na terenach niechronionych".

16.00 Przerwa

16.15  • Katarzyna Barańska – Projekt ochrony rzadkich gatunków muraw kserotermicznych w Polsce Zachodniej.
• Lesław Wołejko, Robert Stańko - Doliny Rurzycy i Dobrzynki – zachodniopomorskie Rospudy
• Albert Wiaderny - Walory przyrodnicze Moreny Czarnkowskiej i projekt ich ochrony
• Rafał Ruta i Grzegorz Wojtaszyn - Walory przyrodnicze ruin browaru w rejonie rezerwatu Kuźnik koło Piły.

17.30  Przerwa

17.45  • Tomasz Ślusarczyk -. Rzadkie i interesujące grzyby okolic Świebodzina
• Paweł Czechowski, Grzegorz Jędro, Adam Sobolewski - Liczebność i rozmieszczenie pliszki górskiej nad Pliszką i Ilanką w latach 2006-2007
• Marcin Bochenski  - Dlaczego bociany klekoczą? Parę ciekawostek o zachowaniach boćków w Kłopocie

18.30  UROCZYSTA KOLACJA

19.30  WYSTAWA I KONKURS FOTOGRAFICZNY – 25 lat działalności Klubu Przyrodników

Jak co roku, podczas Zjazdu organizujemy konkurs fotograficzny, w tym roku wyjątkowo dotyczyć on będzie działalności Klubu. Udział w konkursie może wziąć każdy, kto przyśle lub dostarczy do godz. 12.00 w pierwszym dniu zjazdu do 3 zdjęć lub zestawów liczących nie więcej niż 3 zdjęcia. Mogą to być także zdjęcia cyfrowe w którymś z powszechnie używanych formatów. Wyboru najlepszych zdjęć, kierując się walorami artystycznymi i oryginalnością ujęcia, dokonają uczestnicy spotkania. Na zwycięzców jak zwykle oczekują atrakcyjne nagrody.

20.00  WRAŻENIA PRZYRODNICZE Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA (podróżujących zachęcamy do przygotowania prezentacji), SPOTKANIE TOWARZYSKIE

Niedziela, 24 lutego

8.00 - Śniadanie

Tradycyjnie w niedzielę zapraszamy na serię MINIWARSZTATÓW, pierwszy rozpocznie się o godz. 9.00, kolejne co godzinę, i będą odbywać się równolegle, dopóki będą zainteresowani danym tematem

9.00  Marta Jermaczek - FITOSOCJOLOGIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

• Czym różni się stałość od wierności, a zespół od związku? • Arrhenatheretalia, Dauco-Melilotenion, Calamagrostio-Quercetum - co znaczą te dziwne nazwy? • Czy do zdjęć fitosocjologicznych potrzebny jest aparat? Narzędzia fitosocjologa: papier, klej i nożyczki czy... program komputerowy? • Czy fitosocjologia w ogóle jest nauką?

10.00  Katarzyna Chłopek - STORCZYKI POLSKI

• Co się kryje nad warżką czyli nieco o budowie • Storczyk storczykowi nierówny – jak je odróżniać i rozpoznawać • Czemu są takie rzadkie? • Potrzebny tylko klucz i nieco cierpliwości - spróbuj sam – praktyczne oznaczanie pod okiem fachowca.

11.00   Zofia Książkiewicz - WILGOCIOLUBNE ŚLIMAKI NIŻU POLSKI

• Dom świadczy o mieszkańcu, czyli jak po muszli oznaczyć ślimaka? • Igła w stogu siana = jak znaleźć co chronić- najmniejsze chronione gatunki ślimaków, jakie siedliska wybierają i …jak je zauważyć? • Zagrożenia populacji ślimaków wilgociolubnych w Polsce

12.00  Marcin Dziubek – NIEMIECKI DLA PRZYRODNIKÓW

• Jak dogadać się z Niemcem – zawiłości języków • Gattung to wcale nie gatunek, a Kurve i Kot to wcale nie to co myślicie… o czym czasem warto wiedzieć • Po czym rozpoznajemy, że przyrodnik jest z Niemiec  • Jak Niemcy chronią przyrodę • No i w ogóle, co byście chcieli wiedzieć, a boicie się zapytać? pod warunkiem, że sam wiem:)

Godz. 13.00 Obiad

Dojazd do Łagowa własnym samochodem lub autobusem PKS ze Świebodzina – informacja o odjazdach 0683822693. Istnieje możliwość przyjazdu już w piątek.  

Zasady uczestnictwa w XXVI Zjeździe Klubu Przyrodników

Uczestniczyć w Zjeździe mogą zarówno członkowie, jak i sympatycy Klubu. Koszty rezerwowanych przez nas posiłków i noclegów podaje poniższa tabela. Są one zróżnicowane dla członków Klubu i osób spoza organizacji. Wybrane opcje należy zaznaczyć, kwoty zsumować, a otrzymaną wartość (w przypadku uczestników nie będących członkami Klubu (zapisanymi do po dodaniu kwoty wpisowego i 22% podatku VAT) wpłacić na konto Klubu podane pod tabelą. Autorów wystąpień które znalazły się w programie zwalniamy z opłat za noclegi. W przypadku członków Klubu możliwa jest także wpłata na miejscu, jednak świadczenia gwarantujemy tylko osobom, które w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2007 dokonają rezerwacji przesyłając niniejszą kartę zgłoszenie pocztą, faxem lub emailem na adres Klubu. Dla wszystkich, którzy w terminie dokonają zgłoszenia uczestnictwa przygotujemy niespodzianki! Dodatkowe życzenia, np. posiłki wegeteriańskie, prosimy zaznaczać w rubryce „uwagi”.

XXVI ZJAZD KLUBU PRZYRODNIKÓW - KARTA ZGŁOSZENIA

 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim
Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!