Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Warsztaty "Zalesianie gruntów porolnych a ochrona przyrody", Sękocin, 25-27 lutego 2008
24.01.2008.

Szanowni Państwo!

W dniach 25 – 27 lutego, w Sękocinie kolo Warszawy, w ramach projektu „Kształtowanie ekosystemów leśnych na gruntach porolnych”, wspieranego przez Program Małych Grantów Globalnego Funduszu Środowiska organizujemy cykl warsztatów, których celem jest upowszechnienie standardów dobrej praktyki zalesieniowej.
Powszechnie znanym faktem jest, że lasy mają znaczący wpływ na ochronę klimatu Ziemi, przyczyniając się w istotny sposób do zmniejszenia skutków efektu cieplarnianego. W powiązaniu ze spadkiem rentowności rolnictwa prowadzi to obecnie do uruchamiania szerokich programów zalesieniowych gruntów porolnych.
Często jednak zalesianie znacznych powierzchni prowadzi do degradacji naturalnych lub półnaturalnych ekosystemów. Zdarza się, że zalesiane są ekosystemy cenne przyrodniczo, składy gatunkowe powstających drzewostanów są uproszczone, a decydujący o ich kształcie nie biorą pod uwagę uwarunkowań przyrodniczych.
Z uwagi na te i inne fakty wyłania się obecnie potrzeba perspektywicznego podejścia do zalesień na gruntach porolnych, w sposób pełniej uwzględniający ochronę różnorodności biologicznej. Jedną z godnych rozpatrzenia alternatyw jest, praktykowane dotychczas nieśmiało, pozostawianie zalesiania samej przyrodzie. Doświadczenia licznych podmiotów zajmujących się tą problematyką, wskazują, iż wykorzystanie sukcesji naturalnej może być pod wieloma względami lepsze niż zalesianie.
Prawdopodobne jest, że w najbliższym czasie problem zagospodarowania gruntów porolnych dotyczyć będzie nawet kilkunastu procent powierzchni naszego kraju. To, w jaki sposób zostaną one zagospodarowane jest jednym z ważniejszych problemów ochrony przyrody w najbliższych dziesięcioleciach.
Adresaci warsztatów to przede wszystkim służby ochrony przyrody – konserwatorzy przyrody, pracownicy parków narodowych i krajobrazowych, leśnicy opracowujący lub opiniujący plany zalesień, osoby opracowujące oceny oddziaływania zalesień na środowisko, ale także osoby zainteresowane zalesianiem własnych gruntów, planiści opracowujący studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, członkowie organizacji społecznych zajmujących się ochroną przyrody, szczególnie krajobrazu rolniczego.

Program warsztatów oraz karta zgłoszeniowa dostępna w postaci PLIKU WORD

 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!