Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Łagów 4-6 kwietnia: "Europejskie" gatunki i siedliska przyrodnicze w Polsce...

Świebodzin, 16 lutego 2008

Szanowni Państwo,
jak co roku wiosną, zapraszamy Państwa do udziału w tradycyjnej,
kwietniowej Sesji Klubu Przyrodników w Łagowie Lubuskim.
W tym roku, w dniach 4-6 kwietnia 2008, proponujemy temat: 

„Europejskie” gatunki i siedliska przyrodnicze w Polsce - interpretacja, zasoby, ochrona

Program konferencji przedstawia się następująco (kursywą zaznaczono krótkie komunikaty):

Czwartek, 3 kwietnia 2008

Od godz. 17.00 Przyjmowanie uczestników
Godz. 19.00  Kolacja

Piątek, 4 kwietnia 2008

Od godz. 8.00  Przyjmowanie uczestników
Godz. 8.30  Śniadanie
Godz. 10.00  Rozpoczęcie sesji
Godz. 10.15  • Grzegorz Cierlik - Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych w latach 2006-2008.
• Małgorzata Makomaska-Juchiewicz - Stan zachowania „europejskich” gatunków zwierząt w Polsce: wyniki oceny 2007 i wnioski dla ochrony
• Paweł Pawlaczyk – Ocena oceny, czyli refleksje na temat oceny stanu „europejskich” gatunków
i siedlisk’2007
• Daniel Lemke - Chronione gatunki z załączników Dyrektyw Natura 2000 w RDLP Szczecinek – ocena zasobów i program ochrony.
Godz. 12.00 Przerwa
Godz. 12.15  • Mirosław Szczepański - Lipiennik loesela i sierpowiec błyszczący w RDLP Olsztyn
• Adam Rapa - Dzwonecznik wonny (Adenophora liliifolia) w Polsce
• Ryszard Kaminski - Restytucja ginących gatunków i ich monitoring - doświadczenia praktyka
Godz. 13.30  Obiad
Godz. 14.30  • Andrzej Oleksa, Robert Gawroński - Pachnica dębowa Osmoderma eremita w Polsce - monitoring, zasoby i ochrona
• Adrian Smolis, Marcin Kadej - Stan poznania rozmieszczenia, ocena zagrożeń i proponowane formy ochrony jelonka rogacza Lucanus cervus na obszarze południowo-zachodniej Polski
• Marcin Kadej, Adrian Smolis - Stopień poznania rozmieszczenia, ocena zagrożeń i proponowane formy ochrony pachnicy dębowej Osmoderma eremita w Polsce południowo-zachodniej
• Adam Malkiewicz, Jarosław Stelmaszczyk - Regionalne zasoby i możliwości aktywnej ochrony motyli z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae) na Dolnym Śląsku
Godz. 16.15  Przerwa
Godz. 16.30 • Jan Kotusz, Jan Kusznierz, Andrzej Witkowski - Priorytety w ochronie ichtiofauny słodkowodnej Polski, czyli co łączy gatunki „naturowe”, chronione i zagrożone
• Maria Ogielska, Robert Maślak - Uwagi na temat inwentaryzacji stanowisk traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego Bombina bombina na Dolnym Śląsku w ramach programu NATURA 2000
• Joanna Furmankiewicz, Michał Jaśkiewicz, Grażyna Góral - Ocena inwentaryzacji nietoperzy w lasach na terenie RDLP Wrocław – wnioski i wytyczne metodyczne do ogólnopolskiego monitoringu
• Zofia Książkiewicz - Siedliska Vertigo angustior i Vertigo moulinsiana w Polsce, a także gatunki im towarzyszące na torfowiskach niskich w Polsce  Zachodniej

POSTERY
• Mariusz Rybacki - Rozmieszczenie i ekologia traszki grzebieniastej na obszarach leśnych zachodniej Wielkopolski
• Krzysztof Szoszkiewicz, Ewelina Kowańdy, Tomasz Zgola, Danuta Płuciennik - Funkcjonowanie gospodarstw rolnych realizujących programy rolnośrodowiskowe na obszarach chronionych w ramach sieci Natura 2000
• Maria Gołąb, Anna Lipińska, Katarzyna Zając - Nowe stanowiska „europejskich” gatunków mięczaków  w południowo-wschodniej Polsce.

Godz. 19.00  Kolacja
Godz. 20.00  Ognisko, spotkanie towarzyskie

Sobota, 5 kwietnia 2008

Godz. 8.00  Śniadanie
Godz. 9.00 • Maciej Trzeciak - Nowe koncepcje Ministerstwa Środowiska w zakresie wyznaczania i wdrażania sieci Natura 2000
• Paweł Pawlaczyk – Optymalna sieć Natura 2000 w Polsce w świetle aktualnych informacji, czyli Shadow List – aktualizacja 2008
Godz. 10.45  Przerwa
Godz. 11.00 •  Marek Krukowski, Michał Smoczyk, Sylwia Wierzcholska - Inwentaryzacja siedlisk i gatunków Natura 2000 na Ziemi Kłodzkiej jako podstawa do utworzenia nowych obszarów sieci
• Joanna Potocka, Zbigniew Gołąb, Roman Gramsz, Michał Smoczyk – Torfowiska Sudetów - stan zachowania oraz występowanie na tle sieci obszarów Natura 2000
• Roman Gramsz, Joanna Potocka - Bory górnoreglowe w Sudetach – biała plama
• Paweł Rutkowski - Wyżynny świerkowo-jodłowy bór mieszany (Abietetum albae =A. polonicum) w LKP Lasy Rychtalskie - aktualny stan i zagrożenia
• Dorota Gawenda-Kępczyńska - Leśne siedliska przyrodnicze w ekosystemach źródliskowych Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
Godz. 13.30  Obiad
Godz. 14.30 • Paweł Rutkowski - Wpływ gospodarki leśnej na stan i perspektywy leśnych siedlisk przyrodniczych
• Jerzy B. Parusel, Andrzej Tyc - Siedlisko petryfikujących źródlisk z formacją tufów (Cratoneurion) w Polsce – problemy interpretacji biogeograficznej, rozmieszczenia i wstępnych wyników monitoringu 
• Tomasz Załuski, Lucjan Rutkowski, Mirosław Szczepański - Gatunki roślin i siedliska przyrodnicze Natura 2000 na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim – zasoby, zagrożenia, problemy
Godz. 16.45  Przerwa
Godz. 17.00  • Jan Warzocha - Specyfika siedlisk morskich i wynikające z niej problemy związane z ochroną,  monitorowaniem i oceną stanu
• Małgorzata Braun - Siedliska nadmorskie 2140, 2130 - zasoby, stan zachowania i zagrożenia
Godz. 18.00  Kolacja
Godz. 19.00  Spotkanie towarzyskie

Niedziela, 6 kwietnia 2008

Godz. 8.00  Śniadanie
Godz. 9.00  • Jacek Herbich - Interpretation Manual - jedno ze źródeł problemów w identyfikacji siedlisk przyrodniczych
• Marta Jermaczek - Czy każda łąka jest "naturowa"? Problemy z interpretacją łąkowych i murawowych siedlisk przyrodniczych w Polsce Zachodniej.
• Iwona Łazowy-Szczepanowska, Tomasz Załuski - Brzezina bagienna czy jeszcze torfowisko? Próba rozwiązania problemu
Godz. 10.45 Przerwa
Godz. 11.00 • Wojciech Mróz - Strategia zarządzania obszarami Natura 2000 na przykładzie Karpat
• Joanna Perzanowska - Ocena szans ochrony zasobów siedlisk przyrodniczych na przykładzie  małopolskich obszarów N2000: Pustynia Błędowska, Dolina Białki, Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, Małe Pieniny
• Anna Halladin, Leszek Kucharski - Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000 w województwie łódzkim – stan obecny i perspektywy ochrony
• Róża Kochanowska, Agata Nowak - Metody oceny siedlisk i zbiorowisk łąkowych w aspekcie programów rolno-środowiskowych
Godz. 13.00  Obiad

Koszty udziału w sesji podaje załączona tabela. Wybrane opcje należy zaznaczyć, kwoty zsumować, a otrzymaną wartość wpłacić na konto Klubu podane pod tabelą. Zniżka wpisowego dotyczy tylko osób zapisanych do Klubu do 15 lutego 2008, z opłaconą składką za rok 2007 lub 2008. Jak co roku autorów wystąpień, które znalazły się w programie zwalniamy z wpisowego. Udział w sesji gwarantujemy tylko osobom, które w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2008 dokonają rezerwacji przesyłając poniższą kartę zgłoszenia pocztą, faxem lub e-mailem na adres Klubu. Noclegi i posiłki rezerwujemy w Ośrodku Leśnik w Łagowie Lubuskim. W przypadku wyczerpania się jakiejś kategorii noclegów będziemy Państwu proponować inne. W przypadku rezerwacji posiłków wegeteriańskich prosimy o zakreślenie odpowiedniej rubryki.
Dojazd do Łagowa we własnym zakresie (informacja o odjazdach autobusów PKS ze Świebodzina - 0683822693)

Karta uczestnictwa w sesji w formie pliku PDF

 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim
Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!