Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Oferty pracy w CKPŚ

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, instytucja wdrażająca projekty z zakresu ochrony przyrody oraz kształtowania postaw ekologicznych, finansowane ze środków UE, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłosiła w dniu 25-07-2008 r. KONKURS nr 5/2008 na stanowiska: Specjalista ds. wdrażania projektów - Koordynator projektów oraz Stażysta.
 
Specjalista ds. wdrażania projektów –
– Koordynator projektów – 1 etat


Wymagania podstawowe:
- minimum 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym: 
* co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji zajmującej się wdrażaniem funduszy unijnych w Polsce,
lub 
* co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji projektów dotyczących ochrony przyrody/środowiska współfinansowanych ze środków publicznych (w tym 1 rok doświadczenia w zakresie zarządzania projektami). 
- wykształcenie wyższe, 
- komunikatywność, 
- samodzielność, inicjatywa w działaniu, 
- umiejętność pracy w zespole, 
- znajomość języka angielskiego.

Wymagania pożądane:
- znajomość funkcjonowania administracji publicznej oraz realiów współpracy z beneficjentami funduszy unijnych, 
- znajomość zagadnień związanych z ochroną przyrody, w tym obszarów Natura 2000, 
- bardzo dobry kontakt interpersonalny, 
- pożądanie wykształcenie przyrodnicze, 
- dyspozycyjność.  

Główne obowiązki:
Koordynacja projektów realizowanych w ramach V osi priorytetowej Ochrona przyrody i kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 
- koordynacja prac związanych z finansowaniem projektów z listy projektów indywidualnych dla V osi priorytetowej PO IiŚ, 
- ocena formalna wniosków o dofinansowanie, 
- uczestnictwo oraz wspieranie prac Grupy Roboczej oceniającej wnioski o dofinansowanie, 
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie, 
- prowadzenie monitoringu realizowanych projektów na podstawie przedstawianych przez beneficjentów informacji z realizacji projektów, 
- weryfikacja wniosków o płatność od Beneficjentów, 
- udział w przygotowywaniu sprawozdań okresowych, rocznych, końcowych oraz ad hoc dotyczących koordynowanych projektów, 
- uczestnictwo w kontroli projektu na miejscu realizacji projektu, 
- wprowadzenie danych do systemu informatycznego, 
- przygotowywanie dokumentacji projektów do archiwizacji.
 
Stażysta w zespole ds. Wdrażania V Priorytetu PO IiŚ –
– 1 etat


Wymagania podstawowe:
- wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu nauk przyrodniczych, 
- chęć do nauki oraz inicjatywa w działaniu, 
- znajomość zagadnień związanych z finansowaniem przedsięwzięć ochrony środowiska/przyrody, szczególnie z funduszy Unii Europejskiej, 
- dobra znajomość języka angielskiego, 
- znajomość obsługi komputera.

Wymagania pożądane:
- znajomość zagadnień związanych z ochroną przyrody, w tym obszarów Natura 2000, 
- bardzo dobry kontakt interpersonalny, 
- komunikatywność, 
- dyspozycyjność.  
 
Główne obowiązki:
Asysta w koordynacji projektów realizowanych w ramach V osi priorytetowej Ochrona przyrody i kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
- wspomaganie procesu ocena formalna wniosków o dofinansowanie, 
- wspomaganie prac Grupy Roboczej oceniającej wnioski o dofinansowanie, 
- asysta w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie, 
- asysta przy monitoringu realizowanych projektów na podstawie przedstawianych przez beneficjentów informacji z realizacji projektów, 
- asysta przy weryfikacji wniosków o płatność od Beneficjentów, 
- udział w przygotowywaniu sprawozdań okresowych, rocznych, końcowych oraz ad hoc dotyczących koordynowanych projektów, 
- uczestnictwo w kontroli projektu na miejscu realizacji projektu, 
- wprowadzenie danych do systemu informatycznego, 
- prowadzenie ewidencji dokumentów przychodzących i wychodzących związanych z wdrażaniem programu, 
- przygotowywanie dokumentacji projektów do archiwizacji.
 

CV oraz list motywacyjny prosimy składać do dnia 12 sierpnia 2008 r w jeden z następujących sposobów: 
pocztą elektroniczną na adres e-mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  
bezpośrednio w siedzibie Centrum przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3 lok. 107 w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, 
drogą pocztową na adres Centrum, za datę złożenia, uważa się datę wpływu korespondencji do sekretariatu Centrum.
W przypadku osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) prosimy o przyniesienie na spotkanie następujących dokumentów: dyplomy ukończenia studiów, dodatkowych szkoleń, dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg pracy zawodowej: świadectwa pracy, umowy o pracę, inne zaświadczenia lub referencje od pracodawców (tylko te, które merytorycznie są związane ze stanowiskiem, o które ubiega się kandydat/ka), certyfikaty językowe.
 
TRYB KONKURSU 5/2008 dostępne są na stronie: http://www.ckps.pl/ogloszenia/praca

 

 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim
Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!