Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
V Oś Priorytetowa POIiŚ - nowości o pieniądzach na ochronę przyrody
Na stronie internetowej CKPŚ (www.ckps.pl) ogłoszono Plan konkursów na 2009
rok w ramach Priorytetu V POIIŚ "Ochrona przyrody i kształtowanie postaw
ekologicznych".

Najważniejsze terminy na składanie wniosków to:
- 20 kwietnia 2009 na "Ogólnopolskie lub ponadregionalne działania
edukacyjne, kampanie informacyjno-promocyjne, imprezy masowe oraz konkursy i
festiwale ekologiczne" (do rozdysponowania 7 mln zł)
- 8 czerwca 2009 na "Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej
zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją
turystów" (22 mln zł)
- 22 czerwca 2009 na " Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych" (28
mln)
- 24 sierpnia 2009 na "Ochrona gatunków i siedlisk in situ" (38 mln)
- 28 września 2009 r. na " Działania edukacyjne skierowane do społeczności
lokalnych na obszarach chronionych" (3 mln zł)
- 7 grudnia 2009 na "Plany ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz innych
obszarów chronionych" (11 mln)
- I kwartał 2010 na "Krajowe programy ochrony wybranych gatunków lub
siedlisk przyrodniczych"

Na stronach CKPS są już też wyniki ubiegłorocznych (2008 r.) konkursów na
działania:
- Ochrona gatunków i siedlisk in situ
- Krajowe programy ochrony wybranych gatunków lub siedlisk przyrodniczych
- Działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach
chronionych
- Szkolenia oraz aktywna edukacja dla grup zawodowych wywierających
największy wpływ na przyrodę i środowisko
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim
Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 3
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 3

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!