Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Czy udaje się nam powstrzymać degradację przyrody? - Sesja - Łagów - Program
03.03.2009.
Szanowni Państwo,
jak co roku, zapraszamy Państwa do udziału w tradycyjnej, wiosennej Sesji Klubu Przyrodników w Łagowie Lubuskim. W tym roku, w dniach 17 - 19 kwietnia 2009 (piątek - niedziela), proponujemy temat:

Czy udaje się nam powstrzymać degradację przyrody?

Program sesji przedstawia się następująco (kursywą zaznaczono krótkie komunikaty):
 
Czwartek, 16 kwietnia 2009

Od godz. 17.00    Przyjmowanie uczestników
Godz. 19.00    Kolacja

Piątek, 17 kwietnia 2009

Od godz. 8.00    Przyjmowanie uczestników
Godz. 8.30    Śniadanie
Godz. 10.00    Rozpoczęcie sesji
 • Andrzej Jermaczek - Ochrona przyrody - między pragmatyzmem a utopią
 • Ludwik Tomiałojć - Zagrożenia dla obszarowej ochrony biernej
Godz. 11.30    Przerwa
Godz. 12.00
 • Mariusz Kistowski, Katarzyna Michałowska, Anna Szczypińska - Wskaźniki skuteczności ochrony przyrody w polskich dokumentach strategicznych szczebla krajowego i regionalnego - potrzeby a rzeczywistość.
 • Paweł Pawlaczyk – Wskaźniki skuteczności ochrony a planowanie ochrony przyrody
Godz. 13.30    Obiad
Godz. 14.30
 • Robert Stańko – Stan zachowania i perspektywy ochrony torfowisk wysokich w Polsce
 • Piotr Waloch - Stan zachowania torfowisk nakredowych w Polsce północno-zachodniej
 • Katarzyna Barańska - Krótka historia ochrony muraw kserotermicznych w Polsce
 • Paweł Pawlaczyk - Stan ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych w lasach Polski
 • Marek Maciantowicz – Trendy liczebności wybranych gatunków zwierząt na terenie RDLP Zielona Góra
Godz. 17.00    Przerwa
Godz. 17.30    SESJA POSTEROWA

ZGŁOSZONE POSTERY:

 • Agnieszka Gawrońska, Arkadiusz Gawroński - Skuteczność ochrony w rezerwatach województwa wielkopolskiego
 • Patryk Chapiński, Andrzej Jermaczek - Ochrona rezerwatowa na Ziemi Lubuskiej - sukces czy porażka?
 • Patryk Chapiński - Skuteczność ochrony torfowisk - doświadczenia szwedzkie i polskie
 • Dorota Gawenda-Kempczyńska, Tomasz Załuski, Iwona Paszek, Iwona Łazowy-Szczepanowska - Stan zachowania i sposoby ochrony rzadkich składników flory Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
 • Jakub Grabowski, Emilia Kil, Adam Kubiak, Piotr Niedźwiedzki, Marta Turtoń, Izabela Zając - Flora naczyniowa Jeziora Dołgie Wielkie (Słowiński Park Narodowy) i jej zmiany w ostatniej dekadzie

Godz. 19.00    Kolacja
Godz. 20.00    Ognisko, spotkanie towarzyskie
 
Sobota, 18 kwietnia 2009

Godz. 8.00    Śniadanie
Godz. 9.00
 • Lesław Wołejko - Możliwości ochrony bioróżnorodności na terenach wiejskich
 • Marta Jermaczek-Sitak  - Pakiety przyrodnicze programów rolnośrodowiskowych – czy są szansą dla zagrożonych zbiorowisk łąk i pastwisk?
 • Piotr Wasiak - Zespoły ptaków łąk i pastwisk w Górach Kamiennych - czy programy rolnośrodowiskowe zahamują wymieranie ptaków krajobrazu rolniczego?
Godz. 10.30    Przerwa
Godz. 11.00
 • Robert Stańko – Mechanizmy i procesy decydujące o odporności na degradację dolin niewielkich rzek na przykładzie doliny Pliszki.
 • Maria Herbichowa, Paulina Ćwiklińska, Agnieszka Budyś - Restytucja roślinności torfowiskowej po przemysłowym wydobyciu torfu - założenia, dotychczasowe doświadczenia i wyniki, pytania otwarte.
 • Błażej Chmielecki, Anna Halladin-Dąbrowska, Piotr Niedźwiedzki, Natalia Ratajczyk - Perspektywy ochrony cennych gatunków i siedlisk obszaru Natura 2000 „Łąka w Bęczkowicach” 
 • Anna Sołtys - Lelek, Beata Barabasz - Krasny – Skuteczność stosowanych form ochrony flory i roślinności w Ojcowskim Parku Narodowym.
 • Katarzyna Woźniak - Skuteczność ochrony przyrody w parku narodowym - refleksje ze Słowińskiego Parku Narodowego
Godz. 14.00    Obiad
Godz. 15.00
 • Maria Urbańska - Jak silnie zdegradowane jest środowisko? Pytanie, na które mogą udzielić odpowiedzi badania zespołów mięczaków.
 • Zofia Książkiewicz – Perspektywy ochrony rzadkich gatunków ślimaków lądowych w Polsce.
 • Grzegorz Maciorowski, Tadeusz Mizera, Viktoria Takacs - Problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga w dolinie Biebrzy
 • Sabina Nowak, Robert W. Mysłajek - Wilki na zachód od Wisły - rozmieszczenie, liczebność i skład pokarmu wilków rekolonizujących lasy środkowej i zachodniej Polski
 • Andrzej Kepel, Borys Kala, Grzegorz Wojtaszyn - Reintrodukcja susła moręgowanego (Spermophillus citellus) w Polsce
 • Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - "Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+"
Godz. 18.00    Kolacja
Godz. 19.00    JAK ONI TO ROBIĄ? - OCHRONA PRZYRODY W KRAJACH DALEKICH I TYCH BLIŻSZYCH (zachęcamy do przywiezienia i prezentacji własnych materiałów)

Niedziela, 19 kwietnia 2009

Godz. 8.00    Śniadanie
Godz. 9.00    Wycieczka - sukcesy i porażki ochrony przyrody na Ziemi Lubuskiej 
Godz. 14.00    Powrót z wycieczki, obiad

Koszty udziału w sesji podaje załączona tabela. Wybrane opcje należy zaznaczyć, kwoty zsumować, a otrzymaną wartość wpłacić na konto Klubu. Zniżka wpisowego dotyczy tylko osób zapisanych do Klubu do końca lutego 2009, z opłaconą składką za rok 2008 lub 2009. Jak co roku autorów wystąpień, które znalazły się w programie zwalniamy z wpisowego. Udział w sesji gwarantujemy tylko osobom, które w nieprzekraczalnym terminie do końca marca 2008 dokonają rezerwacji przesyłając kartę zgłoszenia pocztą, faxem lub e-mailem na adres Klubu. Noclegi i posiłki rezerwujemy w Ośrodku Leśnik w Łagowie. W przypadku wyczerpania się jakiejś kategorii noclegów będziemy Państwu proponować inne. Dojazd we własnym zakresie (informacja o odjazdach autobusów ze Świebodzina - 0683822693), w niedzielę będzie możliwość powrotu do Świebodzina autobusem wracającym z wycieczki.
 
 

 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!