Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Będzie program stawo-środowiskowy?
29.06.2009.
Jak wiadomo, w kwietniu Sejm uchwalił, a w maju Prezydent podpisał wreszcie ustawę o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

Minister Rolnictwa konsultuje obecnie projekt rozporządzenia "w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w zakresie akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury... "

Zgodnie z projektem, właścicielom stawów będzie niemal z automatu (przyrost w stawach karpiowych musi być mniejszy niż 1,5t/rok, a przy stawach pstrągowych nie mogą być naruszone warunki odprowadzenia wód) przysługiwała płatność 360 zł/ha, a dodatkowo będą mogli uzyskać:
  • za fakt położenia na obszarze Natura 2000 lub w innej formie ochrony przyrody: 600 zł/ha (czy masowo powstaną na stawach zespoły przyrodniczo-krajobrazowe?)
  • za utrzymywanie powierzchni zarośniętej roślinnością wynurzoną na niezmienionym poziomie 160 zł/ha;
  • za utrzymywanie co najmniej 1 stawu napełnionego wodą przez cały rok - 160 zł/ha powierzchni tego stawu;
  • za utrzymywanie wysp, skarp grobli wraz z ławami oraz innych nieużytków (pokrytych trawą, roślinnością zielną, krzewami, drzewami) lub zakładanie sztucznych siedlisk - 130 zł/ha powierzchni ewidencyjnej objętej dofinansowaniem"
  • i inne (szczegóły w załączniku)

Uwagi do projektu rozporządzenia należy przesyłać Ministrowi Rolnictwa.

Załącznik: projekt rozporządzenia (plik PDF)

 
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!