Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Chronimy pustułki, nietoperze i murawy - kolejne trzy mikroprojekty - laureaci konkursu naszego MiniFunduszu
W okresie od listopada 2011 do stycznia 2012 ze środków MiniFunduszu przyznaliśmy dofinansowanie do trzech kolejnych mikroprojektów. Ich tytuły i krótkie opisy zamieszczamy poniżej, jednocześnie zapraszając do składania wniosków w lutym i dalszych miesiącach. Podczas Zjazdu Klubu, w dniu 25 lutego odbędzie się kolejna aukcja książek, z której dochód zasili MiniFundusz, zapraszamy także do czynnego udziału w licytacji.

Marek Bebłot, Lidzbark Warmiński

Rozwieszenie skrzynek lęgowych dla pustułek i płomykówek w Lidzbarku Warmińskim

Zadanie będzie polegało na zakupie bud dla pustułki i płomykówki  oraz zawieszeniu ich w lidzbarskich kościołach. Pustułka gniazduje w Lidzbarku w  liczbie  2- 3 par, często gnieżdżąc się w miejscach nie zabezpieczonych i pisklęta wypadają rozbijając się. Zawieszenie budek pomoże w wychowaniu młodych oraz ograniczy straty w lęgach.  Płomykówka występuje w liczbie 1 pary, zawieszenie budek ograniczy straty w jej lęgach, a być może przyczyni się do rozwoju populacji. Kwota dofinansowania: do 500 zł

Pilskie Koło Klubu Przyrodników

Działania ochronne w hibernakulum znajdującym się w ruinach browaru kuźnickiego w pobliżu rezerwatu przyrody Kuźnik


W ruinach browaru kuźnickiego, położonych w pobliżu południowych granic rezerwatu przyrody Kuźnik, zimuje osiem gatunków nietoperzy, w tym nocek duży,  nocek Bechsteina, nocek łydkowłosy i mopek. Liczba hibernujących  nietoperzy osiąga 545 osobników. W ramach działań ochronnych zaplanowano gruntowne sprzątanie piwnic browaru z nagromadzonych przez ostatnie lata śmieci oraz wycięcie porastających i niszczących strop piwnic drzew i krzewów. Kwota dofinansowania: do 1000 zł.

Studenckie Koło Naukowe Ochrony Przyrody Uniwersytetu Łódzkiego

Czynna ochrona murawy kserotermicznej w rezerwacie „Murawy Dobromierskie”

„Murawy Dobromierskie” to jeden z sześciu rezerwatów Przedborskiego Parku Krajobrazowego, a zarazem jedyny, którego celem ochrony jest zachowanie muraw i zarośli kserotermicznych. Głównym zagrożeniem jest tu zarastanie muraw drzewami i krzewami.
Wnioskodawcy, pod kierunkiem pracowników Parku, w oparciu o plan ochrony, planują dokonać na części powierzchni rezerwatu wycinki ekspansywnych gatunków krzewów. Akcję planuje się przeprowadzić w dwóch terminach: 1) wkrótce po roztopach, najprawdopodobniej w połowie marca – redukcja podrostów sosny i jałowca, dodatkowo wygrabienie ok. 0,1 ha murawy; 2) kilka tygodni później - przycięcie tarniny i innych gatunków dających odrosty, z użyciem mazacza herbicydowego i roztworu randoupu. Zamierzonym efektem jest odsłonięcie zarastającej murawy na powierzchni co najmniej 2 ha, co umożliwi lepszy rozwój kserotermicznych gatunków roślin. Kwota dofinansowania: do 800 zł.
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim
Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 3
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 3

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!