Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Relacja i prezentacje z III warsztatów "Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody - w procesach planowania i na co dzień" - Kraków, 9-10 lutego 2012
W dniach 9-10 lutego 2012, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odbyły się III warsztaty Klubu Przyrodników "Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody - w procesach planowania i na co dzień". Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w ramach projektu pn. Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych na lata 2010-2011, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obecni byli przedstawiciele m.in.: Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji. Spotkanie było platformą wymiany doświadczeń, myśli oraz umożliwiało dyskusję.

W linkach poniżej zamieszczamy prezentacje (w formie plików PDF) prelegentów z tego spotkania.

Paweł Pawlaczyk – "Nowy proces biogeograficzny": europejska dyskusja o ochronie siedlisk Natura 2000

Wojciech Mróz, Paweł Pawlaczyk – Martwe drewno w lesie jako element monitoringu i oceny stanu ochrony leśnych siedlisk przyrodniczych

Janusz Porowski – Doświadczenia z opracowywania PZO Puszcza Białowieska

Jan Loch - Doświadczenia i problemy przy sporządzaniu projektu PZO dla PLB 120011 "Babia Góra" oraz strategii dla "Ostoi Gorczańskiej" PLH 120018

Małgorzata Michna – małopolskie doświadczenia organizowania ochrony obszarów Natura 2000

Katarzyna Barańska - Rola obszarów Natura 2000 w ochronie muraw kserotermicznych w Polsce

Robert Stańko - Rola obszarów Natura 2000 w ochronie torfowisk alkalicznych i związanych z nimi gatunków w Polsce

Paweł Pawlaczyk – Doświadczenia z PZO: wspólne elementy

Michał Miazga – Społeczne uwarunkowania ochrony przyrody w Kampinoskim Parku Narodowym

Wojciech Puchalski - O aktywny udział społeczności lokalnych w ochronie obszarów Natura 2000 w dolinach i zlewniach rzek

Dorota Chmielowiec - Natura 2000 i co dalej? Ekorozwój Doliny Baryczy

Marcin Miller, Barbara Utracka - Mała zabudowa hydrotechniczna - duży problem ekologiczny

Maciej Humiczewski – Niebieski korytarz ekologiczny rzeki Iny: w kierunku celów środowiskowych

Wojciech Mróz – Udrażnianie korytarza ekologicznego Białej Tarnowskiej: w kierunku celów środowiskowych

Marcin Miller, Barbara Utracka – Błędy w planach gospodarowania wodami, na przykładzie dorzecza Słupi

Radoslaw Koryga - Doświadczenia RDOŚ w Krakowie względem aspektów środowiskowych działań w wodach

Paweł Pawlaczyk - Doświadczenia prawno-przyrodnicze Klubu Przyrodników

Łukasz Kajtoch - Przykłady negatywnych przekształceń rzek Małopolski

Cecylia Malik – Modraszek Kolektyw

 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim
Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 3
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 3

POLECAMY!
Matuszkiewicz W. - Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roś.
Matuszkiewicz W. - Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roś.

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!