Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Komisja Europejska drąży temat wód w Polsce
29.02.2012.
Komisja Europejska wystosowała dziś do Polski tzw. uzupełniającą uzasadnioną opinię dotyczącą transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej do prawa polskiego. Komisja uważa, że mimo zmian w polskim prawie wodnym w początkach 2011 r. i mimo wydania nowych rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie oceny stanu wód, transpozycja wciąż nie jest pełna. Obecne wystąpienie dotyczy braku pełnego i wlasciwego monitoringu wód, w tym pomijania w nim pewnych obligatoryjnych, w świetle dyrektywy, elementów. Wątpliwości Komisji budzi m. in. praktyczne pomijanie aspektów hydromorfologicznych w ocenie stanu wód.

Komunikat prasowy:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/172&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!