Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA arrow DZIAŁALNOŚĆ arrow Wystąpienia i stanowiska KP arrow Plany ochrony i zadań ochronnych
alkfens.kp.org.pl
alkfens.kp.org.pl
www.murawy-life.kp.org.pl
Rezerwaty przyrody - czas na comeback!
Minikonkurs na miniprojekty
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Plany ochrony i zadań ochronnych
02.03.2012.
Ogólne podstawy
 • Funkcje przyrodnicze lasu po wielkoskalowych zaburzeniach. Przegląd literatury – przyczynek do wyboru strategii postępowania - 2017.08.28 | Plik PDF
 • "Próba oceny zarządzania najcenniejszymi lasami w Polsce" (w tym planowanie ochrony parków narodowych, obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, ochrona lasów w parkach narodowych) – raport, 2016 r. | Plik PDF
 • „Jak się troszczyć o obszar Natura 2000 w procesie sporządzania planu zadań ochronnych - wskazówki dla przyrodników”, 2010 r. | Plik PDF
Stanowiska w sprawie planów ochrony i planów zadań ochronnych
 • Uwagi w związku z konsultacjami społecznymi zmiany PZO dla obszaru Natura 2000 Łysa Góra PLH150015 - 2017.12.12 | Plik PDF
 • „Gradacje kornika a ochrona przyrody w górskich świerkowych lasach Europy – polemika z Dyrektorem Parku Narodowego Gór Stołowych” - 2017.08.28 | Plik PDF
 • Uwagi do projektu MŚ w sprawie ustanowienia planu ochronny Roztoczańskiego Parku Narodowego - 2017.08.11 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH230020 - 2017.06.27 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski w związku z projektem planu ochrony dla rezerwatu przyrody Drwęca - 2017.06.26 | Plik PDF
 • Ogólne uwagi w/s świerka i modrzewia jako gatunków obcych na Pomorzu Zachodnim - 2017.06.19 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP dot. zmiany PZO dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH230020 - 2017.05.30 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP dot. zmiany PZO dla obszaru Natura 2000 Bobolickie Jeziora Lobeliowe - 2017.05.29 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP w związku z PZO dla obszaru Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320004 - 2017.05.26 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP w związku z zmianami planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Jaśliska - 2017.04.25 | Plik PDF
 • Wnioski KP w związku z projektem rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie sporządzania PZO dla obszaru Natura 2000 - 2017.04.24 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP w związku z PZO dla obszaru Natura 2000 Dziczy Las PLH320060 - 2017.03.28 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP w związku z PZO dla obszaru Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001 - 2017.03.28 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP w związku z projektem planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego - 2017.03.28 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP w związku z projektem zarządzenia RDOŚ w sprawie zmiany planu ochrony dla rezerwatu Przełom Rzeki Dębnicy - 2017.02.27 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP w związku z projektem zarządzenia RDOŚ w sprawie zmiany planu ochrony dla rezerwatu Grądowe Zbocze - 2017.02.27 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP w związku z projektem zarządzenia RDOŚ w sprawie zmiany planu ochrony dla rezerwatu Głowacz - 2017.02.20 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP w związku z projektem zarządzenia RDOŚ w sprawie zmiany planu ochrony dla rezerwatu Dabrowa Krzymowska - 2017.02.20 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP w związku z projektem zarządzenia RDOŚ w sprawie zmiany planu ochrony dla rezerwatu Bórbagno Miałka - 2017.02.20 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP w związku z konsultacjami społecznymi PZO Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 - 2017.02.07 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP w związku z konsultacjami społecznymi PZO Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 - 2017.02.07 | Plik PDF
 • Uwagi i sugestie KP w związku z udostępnionym do konsultacji społecznych projektem planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego - 2016.09.13 | Plik PDF
 • Stanowisko KP w związku z konsultacjami społecznymi projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019 - 2016.08.03 | Plik PDF
 • Uwagi KP w związku z projektem zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Rzeka Rekowa - 2016.08.01 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP w związku z konsultacjami społecznymi projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Sandr Brdy - 2016.07.29 | Plik PDF
 • Uwagi KP w związku z konsultacjami społecznymi projektu planu ochrony rezerwatu przyrody "Dolina Ilanki" - 2016.07.12 | Plik PDF
 • Uwagi KP w związku z konsultacjami społecznymi projektu planu ochrony rezerwatu przyrody "Bagno Chłopiny" - 2016.07.12 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP do projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Swajnie PLH280046 - 2016.07.06 | Plik PDF
 • Uwagi KP w związku z konsultacjami społecznymi projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Moczary - 2016.06.08 | Plik PDF
 • Stanowisko KP w związku z projektem zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Miasteckie Jeziora Lobeliowe PLH220005 - 2016.06.06 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP w związku z projektem planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Stawy Przemkowskie PLB020003 - 2016.05.25 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP w związku z projektami zmian planów ochrony rezerwatów przyrody Jezioro Kiełpino, Łazy, Jezioro Szare, Parnowo i Sieciemińskie Rosiczki w woj. zachodniopomorskim - 2016.04.29 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski Klubu Przyrodników w związku z udostępnionym do konsultacji społecznych projektem planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego - 2016.04.27 | Plik PDF
 • Stanowisko Klubu Przyrodników o projekcie zmiany planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Pasmo Policy PLB120006 - 2016.03.21 | Plik PDF
 • Stanowisko Klubu Przyrodników o projekcie zmiany planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Na Policy PLH120012 - 2016.03.21 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Ujscie Ilanki PLH080015 - 2016.03.21 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Rynna Jezior Obrzanskich PLH080002 - 2016.03.21 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Nowosolska Dolina Odry PLH080004 - 2016.03.21 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Lasy Dobrosułowskie PLH080037 - 2016.03.21 | Plik PDF
 • Uwagi KP do zmiany planów zadan ochronnych dla 15 obszarów Natura 2000 w woj. małopolskim - 2016.03.21 | Plik PDF
 • Uwagi KP do zmiany planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w woj. lubuskim - 2016.03.21 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Ostoja Drawska - 2016.03.18 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Jezioro Wielki Bytyń - 2016.03.18 | Plik PDF
 • PO Babiogórskiego Parku Narodowego - 2016.03.17 | Plik PDF
 • Petycja KP do RDOŚ w Olsztynie w sprawie rezerwatu przyrody Rzeka Drwęca i obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 - 2016.03.14 | Plik PDF
 • Projekt Planu Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego - 2016.03.10 | Plik PDF
 • Projekt PZO Dabrowy Ceranowskie PLB140024 - 2016.03.08 | Plik PDF
 • Projekt PZO Bagno Pulwy PLB140015 - 2016.03.08 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Ostoja Nad Bobrem - 2016.02.25 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Masyw Chełmca - 2016.02.25 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Żwirownie w Starej Olesznej - 2016.02.25 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej - 2016.02.25 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Przeplatki nad Bystrzycą - 2016.02.25 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej - 2016.01.23 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Ostoja nad Bobrem - 2016.01.23 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Żwirownie w Starej Olesznej - 2016.01.11 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Przeplatki nad Bystrzyca - 2016.01.11 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Masyw Chełmca - 2016.01.11 | Plik PDF
 • Stanowisko KP w związku z konsultacjami społecznymi projektu planu ochrony GPN - 2015.12.15 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PO rezerwatu przyrody Santockie Zakole - 2015.11.17 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PO rezerwatu przyrody Rybojady - 2015.11.17 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PO rezerwatu przyrody Jeziora Gołynskie - 2015.11.17 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PO rezerwatu przyrody Łegi k. Słubic - 2015.11.17 | Plik PDF
 • Zapytanie do RDOŚ o losy zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus w rezerwacie Łegi koło Słubic i w obszarze Natura 2000 Łegi Słubickie PLH080013 - 2015.11.16 | Plik PDF
 • Zapytanie do GDOŚ o losy zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus w rezerwacie Łegi koło Słubic i w obszarze Natura 2000 Łegi Słubickie PLH080013 - 2015.11.16 | Plik PDF
 • PZO Dolina Dolnego Bugu PLB140001 - 2015.11.16 | Plik PDF
 • PO Gorczańskiego Parku Narodowego - 2015.10.15 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Ostoja Nadliwiecka PLH140032 - 2015.08.24 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Dolina Srodkowej Wisły PLB140004 - 2015.08.24 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Dolina Dolnej Narwi PLB140014 - 2015.08.24 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Dolina Srodkowego Swidra PLH140025 - 2015.08.21 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Dolina Liwca PLB140002 - 2015.08.21 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Dolina Omulwi i Płodownicy PLB140005 - 2015.08.10 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Doliny Wkry i Mławki PLB140008 - 2015.08.10 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Dolina Pilicy PLB140003 - 2015.08.10 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 - 2015.08.10 | Plik PDF
 • PZO Jeziora Wdzydzkie - 2015.06.08 | Plik PDF
 • PZO Trzy Młyny - 2015.05.18 | Plik PDF
 • PZO Dolina Wierzycy - 2015.05.18 | Plik PDF
 • PZO Dolina Górnej Łeby - 2015.05.18 | Plik PDF
 • PZO Bielawskie Blota - 2015.05.18 | Plik PDF
 • PZO Białogóra - 2015.05.18 | Plik PDF
 • PZO Dolina Wieprzy i Studnicy - 2015.05.05 | Plik PDF
 • PZO Studzienickie Torfowiska - 2015.05.04 | Plik PDF
 • PZO Bytowskie Jeziora Lobeliowe - 2015.05.04 | Plik PDF
 • PZO Mierzeja Sarbska - 2015.04.29 | Plik PDF
 • PZO Lasy Puszczy nad Gwdą PLB300012 - 2015.03.09 | Plik PDF
 • PZO Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015 - 2015.02.14 | Plik PDF
 • PO Poleskiego PN - 2015.01.10 | Plik PDF
 • PZO Lasy Janowskie PLB060005 - 2015.01.09 | Plik PDF
 • PZO Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 - 2015.01.09 | Plik PDF
 • PZO Puszcza Solska PLB060008 - 2015.01.09 | Plik PDF
 • PZO Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 - 2015.01.09 | Plik PDF
 • PZO Ostoja Biebrzanska PLB200006 - 2015.01.02 | Plik PDF
 • PZO Dolina Biebrzy PLH200008 - 2015.01.02 | Plik PDF
 • PZO Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH 020096 - 2014.12.11 | Plik PDF
 • Stanowisko KP w zwiazku z podejmowanymi w niektórych Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska masowymi zmianami ustanowionych Planów Zadań Ochronnych - 2014.11.18 | Plik PDF
 • PZO Dolna Wisła - 2014.11.18 | Plik PDF
 • PZO Dolina Dolnej Wisły - 2014.11.18 | Plik PDF
 • PZO Wielki Sandr Brdy - 2014.11.17 | Plik PDF
 • PZO Ostoja Nad Oświnem - 2014.11.17 | Plik PDF
 • PZO Ostoja Iławska - 2014.11.17 | Plik PDF
 • PZO Jezioro Oświn - 2014.11.17 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Piaśnickie Łąki - 2014.11.15 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Orle - 2014.11.15 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Miasteckie Jeziora Lobeliowe - 2014.11.15 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Mechowiska Sulęczyńskie - 2014.11.15 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Leniec nad Wierzycą - 2014.11.15 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Jeziora Wdzydzkie - 2014.11.15 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Jeziora Lobeliowe k. Soszycy - 2014.11.15 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Dolina Wieprzy i Studnicy - 2014.11.15 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Dolina Stropnej - 2014.11.15 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Dolina Środkowej Wietcisy - 2014.11.15 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Dolina Łupawy - 2014.11.10 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Dąbrówka - 2014.11.10 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Bytowskie Jeziora Lobeliowe - 2014.11.10 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Bielawskie Błota - 2014.11.10 | Plik PDF
 • Projekt zmiany PZO Żwirownia Skoki - 2014.11.08 | Plik PDF
 • PZO Ostoja Piska - 2014.09.11 | Plik PDF
 • PZO Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej - 2014.06.12 | Plik PDF
 • PZO Pasmo Krowiarki - 2014.06.12 | Plik PDF
 • PZO Ostoja Nietoperzy w Górach Sowich - 2014.06.12 | Plik PDF
 • PZO Góry Bardzkie - 2014.06.12 | Plik PDF
 • PZO Pasmo Policy (PLB120006) - 2014.04.01 | Plik PDF
 • PZO Dolny Dunajec (PLH120085) - 2014.04.01 | Plik PDF
 • PZO Dolina Dolnej Skawy (PLB120005) - 2014.04.01 | Plik PDF
 • PZO Lasy Parczewskie (PLB060006) - 2014.03.17 | Plik PDF
 • PZO Uroczyska Puszczy Solskiej (PLH060034) - 2014.03.17 | Plik PDF
 • PZO Uroczyska Lasów Strzeleckich (PLH060099) - 2014.03.17 | Plik PDF
 • PZO Puszcza Niepołomicka (PLB120002) - 2014.03.03 | Plik PDF
 • PZO Dolina Białki (PLH120024) - 2014.03.03 | Plik PDF
 • PZO Sandr Wdy (PLH040017) - 2014.02.18 | Plik PDF
 • PZO Doliny Brdy i Stążki (PLH040023) - 2014.02.18 | Plik PDF
 • PZO Sandr Brdy (PLH220026) - 2014.02.18 | Plik PDF
 • PZO Wielki Sandr Brdy (PLB220001) - 2014.02.17 | Plik PDF
 • PZO Warnie Bagno (II wersja PZO) - 2014.01.23 | Plik PDF
 • PZO Jezioro Wielki Bytyń (II wersja PZO) - 2014.01.23 | Plik PDF
 • PZO Jezioro Bukowo (II wersja PZO) - 2014.01.23 | Plik PDF
 • PZO Jeziora Szczecineckie (II wersja PZO) - 2014.01.23 | Plik PDF
 • PZO Dolina Rurzycy (II wersja PZO) - 2014.01.23 | Plik PDF
 • PZO Bagno i Jezioro Ciemino (II wersja PZO) - 2014.01.23 | Plik PDF
 • PZO Jezioro Śmiadowo - 2013.12.30 | Plik PDF
 • PZO Puszcza Goleniowska - 2013.12.30 | Plik PDF
 • PZO Wzgórza Bukowe - 2013.12.30 | Plik PDF
 • PO Zatoka Pomorska (PLB990003, PLH990002) - 2013.11.12 | Plik PDF
 • PZO Przełom Wisły w Małopolsce (PLH060045) oraz Małopolski Przełom Wisły (PLB140006) - 2013.11.07 | Plik PDF
 • PZO Lasy Sobiborskie - 2013.11.07 | Plik PDF
 • PZO Lasy Janowskie (PLB060005) - 2013.11.07 | Plik PDF
 • PZO Uroczyska Lasów Janowskich (PLH060031) - 2013.11.07 | Plik PDF
 • PZO Dolina Szyszły (PLB060018) - 2013.11.07 | Plik PDF
 • PZO Dolina Szyszły (PLH060042) - 2013.11.07 | Plik PDF
 • PZO Dolina Górnej Siniochy - 2013.11.07 | Plik PDF
 • PZO Dolina Sieniochy - 2013.11.07 | Plik PDF
 • PZO Ostoja Nieliska - 2013.11.07 | Plik PDF
 • PZO Jezioro Gopło - 2013.10.31 | Plik PDF
 • PZO Dolina Drwęcy - 2013.10.31 | Plik PDF
 • PZO Wzgórza Bukowe - 2013.10.29 | Plik PDF
 • PZO Sołecka Dolina Wisły - 2013.10.27 | Plik PDF
 • PZO Nieszawska Dolina Wisły - 2013.10.27 | Plik PDF
 • PZO Dybowska Dolina Wisły - 2013.10.27 | Plik PDF
 • PZO Wielki Sandr Brdy (PLB) - 2013.09.23 | Plik PDF
 • PZO Sandr Brdy (PLH) - 2013.09.23 | Plik PDF
 • PZO Dolina Łupawy - 2013.09.09 | Plik PDF
 • PZO Dolina Stropnej - 2013.09.09 | Plik PDF
 • PZO Dolina Wieprzy i Studnicy - 2013.09.09 | Plik PDF
 • PZO Jeziora Wdzydzkie - 2013.09.09 | Plik PDF
 • PZO Kurze Grzędy - 2013.09.09 | Plik PDF
 • PZO Łebskie Bagna - 2013.09.09 | Plik PDF
 • PZO Trzy Młyny - 2013.09.05 | Plik PDF
 • PZO Piaśnickie Łąki - 2013.09.05 | Plik PDF
 • PZO Bory Tucholskie - 2013.09.05 | Plik PDF
 • PZO Białogóra - 2013.09.05 | Plik PDF
 • PZO Bory Dolnoślaskie PLB020005 - 2013.09.03 | Plik PDF
 • PZO Masyw Chełmca - 2013.09.02 | Plik PDF
 • PZO Lasy Dobrosułowskie - 2013.08.24 | Plik PDF
 • PZO Jezioro Janiszowice - 2013.08.24 | Plik PDF
 • PZO Pasmo Krowiarki - 2013.08.05 | Plik PDF
 • PZO Góry Kamienne - 2013.08.05 | Plik PDF
 • PZO Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika - 2013.07.08 | Plik PDF
 • PZO Młosino-Lubnia - 2013.07.05 | Plik PDF
 • PZO Mechowiska Sulęczyńskie - 2013.07.05 | Plik PDF
 • PZO Lasy Mirachowskie PLB220008 - 2013.07.05 | Plik PDF
 • PZO Jeziorka Chośnickie - 2013.07.05 | Plik PDF
 • PZO Dolina Środkowej Wietcisy - 2013.07.05 | Plik PDF
 • PZO Jezioro Bukowo - 2013.05.27 | Plik PDF
 • PZO Małe Pieniny - 2013.05.18 | Plik PDF
 • PZO Ostoja Nadbużańska (PLH140011) oraz Dolina Dolnego Bugu (PLB140001) - 2013.05.11 | Plik PDF
 • PZO Ostoje Nietoperzy Gór Sowich (PLH020071) - pismo 2 - 2013.05.11 | Plik PDF
 • PZO Na Policy, Pasmo Policy - 2013.05.09 | Plik PDF
 • Uwagi do inwentaryzacji przyrodniczej do PZO rejonu Zatoki Pomorskiej - 2013.05.06 | Plik PDF
 • Uwagi do inwentaryzacji przyrodniczej do PZO rejonu Zalewu Szczecińskiego i Kamieńskiego - 2013.05.06 | Plik PDF
 • PZO Ostoja Augustowska - 2013.04.28 | Plik PDF
 • PZO Ostoja Szaniecko-Solecka - 2013.04.23 | Plik PDF
 • PZO Ostoja Przedborska - 2013.04.23 | Plik PDF
 • PZO Ostoja Kozubowska - 2013.04.23 | Plik PDF
 • PZO Dolina Czarnej - 2013.04.23 | Plik PDF
 • PZO Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071 - 2013.04.22 | Plik PDF
 • PZO Małe Pieniny - uzupełnienie - 2013.04.08 | Plik PDF
 • PZO Małe Pieniny - 2013.03.25 | Plik PDF
 • PO Parku Narodowego Gór Stołowych - 2013.03.25 | Plik PDF
 • PZO Biała Tarnowska - 2013.02.21 | Plik PDF
 • PZO Pojezierze Sławskie PLB300011 - 2013.02.21 | Plik PDF
 • PZO Debnianskie Mokradła - 2013.02.20 | Plik PDF
 • PZO Jezioro Kubek - 2013.02.17 | Plik PDF
 • PZO Małe Pieniny - 2013.02.12 | Plik PDF
 • PZO Dolina Kostrzynia PLB140009 - 2013.01.28 | Plik PDF
 • Wszystkie PZO - wnioski z noty Komisji Europejskiej w sprawie ustalania celów ochrony dla obszarów Natura 2000 - 2013.01.02 | Plik PDF
 • PZO Pakosław - 2013.01.02 | Plik PDF
 • PZO Wielki Sandr Brdy PLB220001 - 2012.12.31 | Plik PDF
 • PZO Bory Tucholskie PLB 220009 - uzupełnienie - 2012.12.31 | Plik PDF
 • PZO Bory Tucholskie PLB 220009 - przekazane do RDOŚ w Bydgoszczy - 2012.12.31 | Plik PDF
 • PZO Puszcza Piska PLB280008 - 2012.12.31 | Plik PDF
 • PZO OSO Puszcza Borecka i SOO Ostoja Borecka - 2012.12.31 | Plik PDF
 • PZO Babia Góra i PO Babiogórski Park Narodowy - 2012.12.24 | Plik PDF
 • PO Świętokrzyski Park Narodowy - 2012.12.24 | Plik PDF
 • PO Magurski Park Narodowy - 2012.12.24 | Plik PDF
 • PZO Struga Białośliwka - 2012.12.20 | Plik PDF
 • PO Puszcza nad Gwdą - 2012.12.20 | Plik PDF
 • PZO Ostoja w Dolinie Górnego Nurca - 2012.12.04 | Plik PDF
 • PZO Dolina Górnej Rospudy - 2012.12.04 | Plik PDF
 • PZO Dolina Górnego Nurca PLB200004 - 2012.12.04 | Plik PDF
 • PZO Pojezierze Sejnenskie - 2012.12.04 | Plik PDF
 • PZO Lasy Skaliskie i Niecka Skaliska - 2012.12.03 | Plik PDF
 • PZO Bagno Wizna PLB200005 - 2012.12.03 | Plik PDF
 • PZO Uroczyska w Lasach Stepnickich - 2012.11.29 | Plik PDF
 • PZO OSO Puszcza Niepołomicka - uzupełnienie - 2012.11.26 | Plik PDF
 • Przedmioty ochrony OSO Beskid Żywiecki - 2012.11.22 | Plik PDF
 • PZO Karkonosze PLH020006 - 2012.11.20 | Plik PDF
 • PZO Dolina Dolnej Skawy - 2012.11.19 | Plik PDF
 • PZO Czarna Orawa - 2012.11.19 | Plik PDF
 • PO Wigierski Park Narodowy - ochrona ekosystemów leśnych - 2012.11.19 | Plik PDF
 • PZO Dolina Górnej Łabunki - 2012.10.29 | Plik PDF
 • PZO Struga Białośliwka - 2012.10.24 | Plik PDF
 • PZO OSO Puszcza Augustowska - 2012.10.24 | Plik PDF
 • PZO Studzienickie Torfowiska - 2012.10.22 | Plik PDF
 • PZO Bytowskie Jeziora Lobeliowe - 2012.10.22 | Plik PDF
 • PZO Piaśnickie Łąki - 2012.10.22 | Plik PDF
 • PZO Karkonosze PLH020006 - 2012.10.22 | Plik PDF
 • PZO Karkonosze PLB020007 - 2012.10.22 | Plik PDF
 • PZO Miasteckie Jeziora Lobeliowe - uzupełnienie - 2012.10.22 | Plik PDF
 • PZO Łebskie Bagna - 2012.10.22 | Plik PDF
 • PZO Dolina Białki - 2012.10.15 | Plik PDF
 • PZO Grabia - 2012.09.17 | Plik PDF
 • PZO Dolina Rawki - 2012.09.17 | Plik PDF
 • Zmiana zadań ochronnych rezerwatu Dolina Rurzycy - 2012.09.12 | Plik PDF
 • PZO Bagno Wizna - 2012.09.10 | Plik PDF
 • PZO Struga Białośliwka - 2012.09.06 | Plik PDF
 • PZO Łąki Skoszewskie (pismo 2) - 2012.08.27 | Plik PDF
 • PO rezerwatów do RDOŚ w Łodzi - 2012.08.23 | Plik PDF
 • PZO Zbiornik Mietkowski - 2012.08.20 | Plik PDF
 • PO Zalew Szczeciński i Zalew Kamieński i Dziwna (polowania w strefie 5 km do UM w Szczecinie i prosba do ndl. o info) - 2012.08.20 | Plik PDF
 • PO Zalew Wiślany (polowania w strefie 5 km do UM w Gdyni) - 2012.08.20 | Plik PDF
 • PO Dolina Środkowej Odry - 2012.08.07 | Plik PDF
 • Opinia dot. zo Dolina Rurzycy - pismo 2 - 2012.08.03 | Plik PDF
 • PZO Puszcza Augustowska - 2012.07.23 | Plik PDF
 • PO Wolińskiego Parku Narodowego - uzupełnienie - 2012.06.30 | Plik PDF
 • PZO Puszcza Białowieska - uwagi 2 - 2012.06.20 | Plik PDF
 • PZO Łaki Skoszewskie - 2012.06.14 | Plik PDF
 • Opinia dot. zo Dolina Rurzycy - 2012.06.12 | Plik PDF
 • PZO Puszcza Augustowska - 2012.06.11 | Plik PDF
 • PZO obszarów Karkonosze PLB020007 i Karkonosze PLH020006 - 2012.06.11 | Plik PDF
 • PZO obszarów Lasy Suchedniowskie i Dolina Krasnej (uzupełnienie) - 2012.06.04 | Plik PDF
 • PZO Miasteckie Jeziora Lobeliowe - 2012.06.04 | Plik PDF
 • PZO Jeziora Lobeliowe k. Soszycy - 2012.06.04 | Plik PDF
 • PZO Jezioro Krasne - 2012.06.04 | Plik PDF
 • PZO - uwagi ogólne do RDOŚ w Warszawie - 2012.05.28 | Plik PDF
 • PZO Wydmy Lucynowsko- Mostowieckie - 2012.05.14 | Plik PDF
 • PO Kampinoskiego Parku Narodowego - 2012.05.05 | Plik PDF
 • PZO Beskid Żywiecki PLH240006 - 2012.05.04 | Plik PDF
 • PZO Beskid Żywiecki PLB240002 - 2012.05.04 | Plik PDF
 • PO Wolińskiego Parku Narodowego - 2012.04.30 | Plik PDF
 • Urząd Morski w Szczecinie - Plany Ochrony obszarów Zatoka Pomorska, Ostoja na Zatoce Pomorskiej, Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński i Dziwna, Ujście Odry i Zalew Szczeciński - 2012.04.30 | Plik PDF
 • PO Słowińskiego Parku Narodowego - 2012.04.30 | Plik PDF
 • PZO Lasy Janowskie - 2012.04.30 | Plik PDF
 • PZO Cieszyńskie Źródła Tufowe - 2012.04.29 | Plik PDF
 • PZO Dolina Płoni i Jezioro Miedwie - 2012.04.20 | Plik PDF
 • PZO Jezioro Miedwie i okolice - 2012.04.20 | Plik PDF
 • PZO Dolna Odra - 2012.04.20 | Plik PDF
 • PZO Łąki Skoszewskie - 2012.04.19 | Plik PDF
 • PO Babia Góra - 2012.04.16 | Plik PDF
 • PO Pienińskiego Parku Narodowego - 2012.04.12 | Plik PDF
 • Przedmioty ochrony - Graniczny Meander Odry oraz Las koło Tworkowa - 2012.03.16 | Plik PDF
 • PZO Dolina Bialki - 2012.02.27 | Plik PDF
 • PZO Las kolo Tworkowa - 2012.02.27 | Plik PDF
 • PZO Graniczny Meander Odry - 2012.02.27 | Plik PDF
 • PO Kampinoskiego Parku Narodowego - 2012.01.22 | Plik PDF
 • PZO Mazurskie Bagna - 2011.12.29 | Plik PDF
 • PZO Ostoja Suwalska - 2011.12.12 | Plik PDF
 • PZO Jeleniewo - 2011.12.12 | Plik PDF
 • PZO Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo - 2011.12.10 | Plik PDF
 • Uzupełnienia do PZO Dolina Dolnej Odry - 2011.12.05 | Plik PDF
 • PZO Ostoja Nidziańska - 2011.11.07 | Plik PDF
 • PZO Wzgorza Checińsko-Kieleckie - 2011.11.03 | Plik PDF
 • PZO Dolina Bobrzy - 2011.11.03 | Plik PDF
 • PZO Puszcza Białowieska - 2011.11.02 | Plik PDF
 • PZO Niedzwiedzie Wielkie - 2011.11.02 | Plik PDF
 • PZO Torfowisko Mielenskie - 2011.11.02 | Plik PDF
 • PZO Bydgoszcz Krzewiny - 2011.11.02 | Plik PDF
 • PZO Cyprianka - 2011.11.02 | Plik PDF
 • PZO Ciechocinek - 2011.11.02 | Plik PDF
 • PZO Bagienna Dolna Drwecy - 2011.11.02 | Plik PDF
 • PZO Puszcza Bialowieska - 2011.11.02 | Plik PDF
 • PZO Białowieskiego Parku Narodowego - 2012 - 2011.09.19 | Plik PDF
 • PZO Dolina Dolnej Odry - wniosek polowania - 2011.09.16 | Plik PDF
 • PZO Świętokrzyskiego Parku Narodowego - 2012 - 2011.09.16 | Plik PDF
 • PO rezerwatów Gorbacz, Rabinówka, Jezioro Wiejki - 2011.08.26 | Plik PDF
 • PZO Niedzwiedzie Wielkie - 2011.08.22 | Plik PDF
 • PZO Uroczysko Markowo - 2011.08.11 | Plik PDF
 • PZO Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika - 2011.08.10 | Plik PDF
 • PO Bieszczadzkiego Parku Narodowego - 2011.07.01 | Plik PDF
 • I spotkanie dot. PZO OSO Dolina Dolnej Odry i SOO Dolina Odry - 2011.06.10 | Plik PDF
 • Do BUliGL dot. PZO Puszcza Białowieska - 2011.06.04 | Plik PDF
 • PO Wigierskiego Parku Narodowego - 2011.05.20 | Plik PDF
 • PZO Rogalińska Dolina Warty - 2011.05.14 | Plik PDF
 • PZO Dolina Górnej Wisly - 2011.05.14 | Plik PDF
 • PZO Puszcza Białowieska - 2011.05.13 | Plik PDF
 • PZO Las kolo Tworkowa - uwagi wstepne - 2011.04.02 | Plik PDF
 • PZO Graniczny Meander Odry - uwagi wstępne - 2011.04.02 | Plik PDF
 • PZO Las koło Tworkowa - 2011.02.27 | Plik PDF
 • PZO Graniczny Meander Odry - 2011.02.27 | Plik PDF
 • PZO Wrzosowisko w Orzechowie - 2010.12.13 | Plik PDF
 • PZO Popówka - 2010.12.13 | Plik PDF
 • PZO obszarów susłowych - 2010.12.13 | Plik PDF
 • PZO Maśluchy - 2010.12.13 | Plik PDF
 • PZO Horodyszcze - 2010.12.13 | Plik PDF
 • PO Pienińskiego Parku Narodowego - 2010.12.09 | Plik PDF
 • PZO Białowieskiego Parku Narodowego - 2011 - 2010.11.24 | Plik PDF
 • PZO Dolina Krasnej - 2010.11.15 | Plik PDF
 • PZO Parku Narodowego Ujście Warty - 2010.11.15 | Plik PDF
 • PZO Wolińskiego Parku Narodowego - 2010.11.12 | Plik PDF
 • PZO Lasy Suchedniowskie - 2010.11.12 | Plik PDF
 • PZO Drawieńskiego Parku Narodowego 2011-2012 - 2010.11.10 | Plik PDF
 • PZO Hopowo - 2010.11.06 | Plik PDF
 • PZO Gorczańskiego Parku Narodowego 2011-2012 - 2010.11.05 | Plik PDF
 • PZO Kampinoskiego Parku Narodowego - 2010.11.03 | Plik PDF
 • Stanowisko dot. zadań ochronnych - prawo UE - 2010.10.30 | Plik PDF
 • PZO Narwiańskiego Parku Narodowego - 2010.10.30 | Plik PDF
 • PZO Magurskiego Parku Narodowego - 2010.10.23 | Plik PDF
 • PZO Biebrzańskiego Parku Narodowego - 2010.10.23 | Plik PDF
 • PZO Rogalinska Dolina Warty - 2010.10.23 | Plik PDF
 • PZO Biedrusko - 2010.10.23 | Plik PDF
 • PZO Dąbrowy Obrzyckie - 2010.10.09 | Plik PDF
 • PO rezerwatów Wierzchomińskie Bagno, Sośnica - 2010.10.08 | Plik PDF
 • Do RDOS Szczecin - torfowiska a zręby zupełne - 2010.10.04 | Plik PDF
 • PZO Rogalinska Dolina Warty - 2010.09.03 | Plik PDF
 • PZO Dąbrowy Obrzyckie - 2010.09.03 | Plik PDF
 • PZO Biedrusko - 2010.09.03 | Plik PDF
 • PO Pienińskiego Parku Narodowego - 2010.09.02 | Plik PDF
 • PZO Świętokrzyskiego Parku Narodowego - 2011 - 2010.08.23 | Plik PDF
 • PZO Wigierskiego Parku Narodowego - 2010.08.18 | Plik PDF
 • PO rezerwatów Bukowe Zdroje, Trawiasta Buczyna, Buczynowe Wąwozy - 2010.08.11 | Plik PDF
 • PZO OSO Puszcza Augustowska - 2010.08.06 | Plik PDF
 • Zadania ochronne - Biebrzański Park Narodowy - 2010.07.28 | Plik PDF
 • Zadania ochronne - Biebrzański Park Narodowy - 2010.06.07 | Plik PDF
 • Projekty zadań ochronnych dla rezerwatów w woj. podlaskim - 2010.04.12 | Plik PDF
 • Projekt zadań ochronnych dla rezerwatu Kuriańskie Bagno - 2010.04.07 | Plik PDF
 • Do RDOŚ Gorzów Wielkopolski - uwagi do rezerwatów - 2010.03.16 | Plik PDF
 • PO rezerwatu Dolina Rurzycy - 2010.01.19 | Plik PDF
 • PO rezerwatu Łazy - 2009.07.06 | Plik PDF
 • Formułowanie zapisów planu ochrony parku krajobrazowego - 2009.06.17 | Plik PDF
 • PO Łagowskiego Parku Krajobrazowego - 2009.03.24 | Plik PDF
 • PO Krzesińskiego Parku Krajobrazowego - 2009.03.24 | Plik PDF
 • PO Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego - 2009.03.24 | Plik PDF
 • PO Pszczewskiego Parku Krajobrazowego - 2009.03.23 | Plik PDF
 • Uwagi do rezerwatów - Puszcza Białowieska - 2007.02.05 | Plik PDF
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!