Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA arrow DZIAŁALNOŚĆ arrow Wystąpienia i stanowiska KP arrow Gospodarka wodna
alkfens.kp.org.pl
alkfens.kp.org.pl
www.murawy-life.kp.org.pl
Rezerwaty przyrody - czas na comeback!
Minikonkurs na miniprojekty
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Gospodarka wodna
02.03.2012.
Ogólne podstawy
 • Paweł Prus, Zbigniew Popek, Paweł Pawlaczyk: DOBRE PRAKTYKI UTRZYMANIA RZEK, Warszawa, wersja 1.08.2017 | Plik PDF, 4,2MB
 • Doświadczenia stosowania art. 118-118b ustawy o ochronie przyrody - 10.01.2017 | Plik PDF
Opinie Klubu Przyrodników w sprawach gospodarki wodnej
 • Uwagi i wnioski w związku z konsultacjami projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty - 2017.09.07 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski w związku z konsultacjami społecznymi projektu rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego - 2017.08.24 | Plik PDF
 • Wstępna ocena ryzyka oddziaływania Rządowej "Strategii Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 r." na przyrodnicze obszary chronione - wrzesień 2016 | Plik PDF - Preliminary Risk Analysis of the Influence of the Government "Strategy for the Development of Inland Waterways in Poland in Years 2016-2020 with an Outlook to the Year 2030" on Protected Natural Areas (in English) – September 2016 | PDF file
 • Wstępna ocena ryzyka oddziaływania Projektu Banku Światowego P147460 "Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry i Wisły" na przyrodnicze obszary chronione - wrzesień 2016 | Plik PDF
 • Uwagi KP w związku z projektem rozporządzenia w sprawie w sprawie przyjęcia zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich - 2016.03.21 | Plik PDF
 • Uwagi KP w związku z projektem nowego rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych - 2016.03.21 | Plik PDF
 • Petycja KP do RDOŚ w Olsztynie w sprawie rezerwatu przyrody Rzeka Drwęca i obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 - 2016.03.14 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP w związku z przedstawionym do konsultacji społecznych projektem planu utrzymania wód (dalej PUW) na obszarze RZGW we Wrocławiu wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko - 2016.02.17 | Plik PDF
  w uzupełnieniu ogólnych uwag wniosek szczegółowy dotyczący rzeki Stobrawa - 2016.02.17 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP w związku z przedstawionym do konsultacji społecznych projektem planu utrzymania wód (dalej PUW) na obszarze RZGW w Gdańsku - 2015.11.05 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP w związku z przedstawionym do konsultacji społecznych projektem planu utrzymania wód (dalej PUW) na obszarze RZGW w Krakowie - 2015.11.03 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP do projektu planu utrzymania wód (PUW) na obszarze RZGW w Gliwicach - 2015.10.26 | Plik PDF
 • Uwagi KP w związku z przedstawionymi do konsultacji projektami rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczach - 2015.10.20 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP do projektu planu utrzymania wód (PUW) na obszarze RZGW w Poznaniu, szczegółowa analiza dot. cieków w Puszczy Drawskiej (część zlewni Drawy) - 2015.10.19 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP do projektu planu utrzymania wód (PUW) na obszarze RZGW w Poznaniu - 2015.10.19 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP w związku z projektami rozporządzeń rady Ministrów w/s aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczach oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym - 2015.10.12 | Plik PDF | Załącznik 1 | Załącznik 2
 • Uwagi KP w związku z konsultacjami projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy na terenie RZGW w Krakowie - 2015.10.10 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP do projektu planu utrzymania wód na obszarze RZGW w Szczecinie wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko - 2015.10.01 | Plik PDF
 • Uwagi KP w związku z projektem PZRP dla dorzecza Wisły wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 2015.09.31 | Plik PDF
 • Uwagi KP w związku z projektem PZRP dla dorzecza Odry wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 2015.09.31 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP do projektu planu utrzymania wód na obszarze RZGW w Warszawie wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko - 2015.09.30 | Plik PDF
 • Uwagi KP do projektu aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach - 2015.06.22 | Plik PDF
 • Uwagi KP do projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym: OgólneDolna Odra i Przymorze zachodnieDolna WisłaGórna Wisła - Łyna i WęgorapaWarta - 2015.06.22
 • Uwagi i wnioski KP do "Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko" - 2015.05.18 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP w zwiazku z projektem ustawy Prawo Wodne - 2015.01.28 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP w zwiazku z konsultacjami społecznymi prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju (aPWSK) - 2015.01.27 | Plik PDF
 • Uwagi i wnioski KP do "Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Warszawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko" - 2014.09.10 | Plik PDF
 • Uwagi KP do projektu dokumentu „Masterplan dla dorzecza Wisły” - 2013.03.28 | Plik PDF
 • Uwagi KP do projektu dokumentu „Masterplan dla dorzecza Odry” - 2013.03.28 | Plik PDF
 • Uwagi KP do projektów rozporzadzen w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dniestru - 2013.03.28 | Plik PDF
 • Uwagi KP do projektów rozporzadzen w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły - 2013.03.28 | Plik PDF
 • Uwagi KP do projektów rozporzadzen w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Czarnej Orawy - 2013.03.28 | Plik PDF
 • Opinia KP dot. ustawy o zmianie ustawy Prawo Wodne - 2013.03.11 | Plik PDF
 • Stanowisko KP i WWF w sprawie Projektu nowelizacji ustawy Prawo wodne i innych ustaw - 2013.02.26 | Plik PDF
 • Uwagi KP do proj. Warunki korzystania z wód RZGW Warszawa (rejon Środkowej Wisły) - 2013.01.31 | Plik PDF
 • Uwagi KP do proj. Warunki korzystania z wód RZGW Warszawa (rejon Niemna) - 2013.01.31 | Plik PDF
 • Warunki korzystania z wód zlewni Obry - wnioski wstępne - 2012.12.31 | Plik PDF
 • Warunki korzystania z wód zlewni Mogielnicy - wnioski wstępne - 2012.12.31 | Plik PDF
 • Uwagi KP do projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty - RZGW Poznan - 2012.11.06 | Plik PDF
 • Uwagi KP do projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły - RZGW Gdansk - 2012.11.02 | Plik PDF
 • Opinia Klubu Przyrodników w sprawie niektórych aspektów wydawania decyzji z art. 118 ustawy o ochronie przyrody - 2012.09.24 | Plik PDF
 • Podsumowanie stanowiska w sprawie zarządzania rzeką Drwęca - 2012.08.07 | Plik PDF
 • O wyznaczaniu silnie zmienionych części wód (na przykładzie RZGW Gdańsk i rzeki Drwęca) - 2012.07.23 | Plik PDF
 • Uwagi KP do założeń nowego Prawa Wodnego - 2012.06.22 | Plik PDF
 • Stanowisko w sprawie wykorzystania w Polsce środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie szkód powodziowych - 2012.05.07 | Plik PDF
 • Stanowisko w sprawie "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły" - 2012.05.05 | Plik PDF
 • Konsultacje "Projekt harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami..." - 2012.02.29 | Plik PDF
 • Konsultacje "Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej" - 2012.02.29 | Plik PDF
 • Utrzymywanie rzek i inwestycje w nich - 2011.09.12 | Plik PDF
 • O planach gospodarowania wodami na lata 2009-2015 - 2011.01.09 | Plik PDF
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!