Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Trybunał Sprawiedliwości UE: Polska winna niedostatecznej ochrony gatunkowej zwierząt
"Nie dokonując prawidłowo transpozycji warunków wprowadzania odstępstw przewidzianych w art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy owego przepisu" - orzekł dziś, 15 marca 2012 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-46/11 (Komisja Europejska przeciwko Polsce).

Trybunał, zgodnie z zasadami, orzekał wg stanu prawnego jaki istniał w Polsce na dzień 29 stycznia 2010 r. (data wystosowania przez Komisję Europejską tzw. 'uzasadnionej opinii'). Powodem skargi wniesionej przez Komisję były następujące przepisy:

1. Istnienie, w ówczesnym rozporządzeniu o ochronie gatunkowej, wyłączenia z zakazów ochronnych wobec "czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów". Od tego czasy sporna klauzula została już usunięta z rozporządzenia, ale w zamian wprowadzony został, równie wątpliwy pod względem zgodności z prawem UE, art. 52a ustawy, wyłączający z zakazów czynności gospodarki leśnej prowadzonej na podstawie planu urządzenia poddanego ocenie oddziaływania na środowisko.

2. Ustawowa możliwość wprowadzania ogólnych odstępstw od ochrony gatunkowej oraz możliwość udzielania indywidualnych zezwoleń na odstępstwa, w celu "zapobiegania poważnym szkodom, w szczególności w gospodarstwach rolnych, leśnych lub rybackich". Dyrektywa zezwala tylko na odstępstwa w celu zapobieżenia szkodom w "uprawach rolnych, lasach, inwentarzu, rybołówstwie, wodach lub innych własnościach", a nie w celu zapobieżenia "szkodom w gospodarstwie" co jest pojęciem szerszym. Kwestionowane przepisy nadal są w ustawie.

3. Wyłączenie wydry z ochrony gatunkowej w obrębach hodowlanych (tj. na stawach rybnych). To uchybienie Polska już w międzyczasie naprawiła nowym rozporządzeniem o ochronie gatunkowej zwierząt.

Pełen tekst wyroku na www.curia.eu
Link bezpośredni:
curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=120441&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first∂=1&cid=505649

Wcześniej, 26 stycznia 2012 r., Trybunał wydał podobny wyrok w sprawie ochrony gatunkowej ptaków w Polsce i jej niezgodności z wymogami Dyrektywy Ptasiej. Pisaliśmy o nim w Wiadomosciach KP:
listy.eko.org.pl/cgi-bin/mailman/private/wiadomoscikp/2012-January/000355.html
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim
Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 3
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 3

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!