Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Polska apeluje do Słowacji o wstrzymanie polowań na duże drapieżniki
11.05.2012.
Wiceminister Środowiska, Janusz Zaleski wysłał do rządu Słowacji oficjalne pismo w sprawie zaniechania polowań na wilki i niedźwiedzie przy granicy z Polską oraz utworzenia transgranicznej strefy buforowej z zakazem polowań.

Na Słowacji żyje około 800 niedźwiedzi i 1500 wilków. W Polsce niedźwiedzi jest 10 razy mniej, a wilków o połowę. Corocznie słowacki rząd wydaje zgodę na zabicie kilkudziesięciu niedźwiedzi i ponad 100 wilków. Polowania prowadzone są głównie na obszarze sieci przyrodniczej Natura 2000, choć Słowacy wyznaczyli ją właśnie ze względu na występowanie tych priorytetowych dla Unii Europejskiej zwierząt. Zaleski napisał, że odstrzał na Słowacji choćby jednego wilka bądź niedźwiedzia może negatywnie oddziaływać "na cele i przedmiot ochrony polskich obszarów Natura 2000". Podkreślił też, iż polowania na Słowacji mają "istotne znaczenie, zwłaszcza w przypadku niedźwiedzia, którego stan ochrony na terenie Polski, w raporcie przekazanym Komisji Europejskiej w trybie art. 17 Dyrektywy Siedliskowej, został oceniony jako niezadowalający. Za zasadne wskazuje również poddanie procedurze oceny oddziaływania na środowisko planów łowieckich, w ramach których eliminuje się wilki na terenach graniczących z Polską.

By przeciwstawić się prowadzonej przez słowacki rząd polityce gospodarowania drapieżnikami, utworzono międzynarodową koalicję organizacji przyrodniczych działających na rzecz ochrony dużych drapieżników. Pierwszym krokiem było złożenie przez każdego z jej członków skargi do Komisji Europejskiej, w której podnoszono konieczność utworzenia transgranicznej strefy buforowej wolnej od polowań na duże drapieżniki.
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!