Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Założenia do nowego Prawa Wodnego
Na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego ogłoszono projekt założeń do nowego Prawa Wodnego, skierowany jednocześnie do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Projekt zakłada:

1. Znaczne zmiany w strukturze rządowej administracji wodnej - likwidacja KZGW i RZGW, w zamian powołane byłyby Urzędy Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych o charakterze organu administracji; one byłyby podstawowym organem wydającym pozwolenia wodnoprawne. Ponadto, powołane miałyby być dwie agencje wykonawcze - Zarząd Dorzecza Odry i Zarząd Dorzecza Wisły - one przejęłyby wykonywamnie praw właścicielskich do wód. Bez zmian miałyby pozostać WZMiUW

2. Przejęcie przez gminy utrzymywania melioracji wodnych szczegółowych; odnoszący korzyści z melioracjki wnosiliby opłate do gminy.

3. Poprawę transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektwy Azotanowej (doprecyzowanie przepisów o nawożeniu), transpozycję Dyrektywy o Strategii Morskiej.

4. Usunięcie naruszneia prawa UE polegającego wynikającego z nieprawidłowego klasyfikowania prac regulacyjnych jako prac utrzymaniowych, co skutkuje uniknięciem obowiązku uzyskania szeregu decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czy też przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000. Przewidywane jest doprecyzowanie przepisów przez określenie w ustawie wyczerpującego katalogu prac o charakterze utrzymaniowym.

5. Nadanie planom gospodarowania wodami w dorzeczach oraz planom zarządzania ryyzkiem powodziowym i planom przeciwdziałania skutkom suszy rangi prawa powszechnie obowiązującego, ustanawianie planów rozporządzeniem Rady Ministrów.

Całość nowych przepisów miałaby wejśc w życie od 1 stycznia 2014 r., jednak przepisy usuwające naruszenia prawa UE - jeszcze w 2013 r.

Dokument dostępny pod: legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/47153

Uwagi KP do założeń nowego Prawa Wodnego - 2012.06.22 (Plik PDF)
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim
Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!