Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Decyzja w Senacie: PZO jednak znów także dla lasów
Dziś Senat przyjął bez poprawek sejmową ustawę z 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Ustawa dotyczy głównie ochrony gatunkowej i jej treść w tym zakresie omówimy w osobnej Wiadomości.

Ważną zmianą jest jednak zmiana art. 28 ust. 11 pkt 3 a ustawy.

Jak pamiętamy, w ubiegłym roku Sejm w trybie dokonanej w ostaniej chwili tzw. "wzrutki poselskiej" uchwalił ten przepis, w myśl którego teren nadleśnictwa dla którego ustanowiono plan urządzenia lasu poddany ocenie oddziaływania na środowisko był wyłączany ze sporządzania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Przepis ten wszedł w życie od 1 stycznia 2012 r.

W tym roku, w analogicznym trybie "wrzutki poselskiej" dokonanej w ostatniej chwili (propozycja zgłoszona dopiero w II czytaniu, na 2 dni przed uchwaleniem ustawy), Sejm zmienił ten przepis. Zgodnie z nowym jego brzmieniem, podstawą do wyłączenia będzie tylko sytuacja, gdy plan urządzenia lasu zawierałby cały zakres PZO (zakres z art. 28 ust 10 ustawy) i zostałby uzgodniony w tym zakresie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Nieco o okolicznościach tej zmiany powiedział minister Gawłowski w wysąpieniu w Senacie (stenogram i retransmisja na stronie). Minister z wyraźnym ubolewaniem podkreślał, że wstępując do Unii Europejskiej nie wynegocjowaliśmy odstępstw od obowiązku stosowania dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Jak zwykle, zmianom usiłował zapobiec senator Skurkiewicz. Nie obyło się bez głosów typu ".Ale nie może być w Polsce tak, że żabka jest ważniejsza od tysiąca miejsc pracy, a po prostu tak się do tego podchodzi. Ja rozumiem ochronę przyrody, ja wielu. Na przykład w Krakowie kiedyś zbierałem na drogach kumaki, bo one tam po burzach wychodziły - wtedy niektórych jeszcze na bożym świecie nie było. A teraz to myśmy wpadli w jakąś, nie wiem, anomalię, psychozę. Stara Piętnastka Unii Europejskiej wszystko już sobie zrobiła, a teraz chce z Polski zrobić zaścianek." (senator Stanisław Kogut z Małopolski). Ostatecznie Senat odrzucił jednak wszystkie zgłoszone poprawki.

Treść ustawy nowelizującej jako druk senacki 155 na stronach Senatu:
www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,26,1.html

lub jako druk 441 na stronach Sejmu:
sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=USTAWYALL&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=19
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim
Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!