Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Lato się kończy, czas wziąć sprawy w swoje ręce!
Już wrzesień, koniec letniego lenistwa, czas zabrać się za jakąś pracę dla przyrody, póki jeszcze ciepło - niekoniecznie zza biurka, najlepiej konkretną, wykonaną w terenie, własnymi rękami, przy pomocy łopaty, kosy czy sekatora.

Od ponad 2 lat w ramach działalności Klubu funkcjonuje minifundusz przeznaczony na wspieranie efektywnych działań i inicjatyw trwale chroniących przyrodę, nie wymagających wielkich nakładów. Nasze hasło to minimum środków - maksimum efektu! Możliwe są przecież działania do których realizacji wystarczy odrobina dobrej woli, konsekwencji, trochę dobrze zorganizowanej pracy i kilkaset złotych. Wielkie pieniądze na ochronę przyrody są niewątpliwie ważne, ale przecież to nie wszystko! Minifundusz powstał w roku 2010, a jego zasadnicze przychody to aukcje książek i innych przedmiotów organizowane corocznie podczas zjazdów Klubu. W roku 2010 ze środków minifunduszu wsparliśmy realizację dwóch projektów, w roku 2011 sześciu, a w roku 2012 dotychczas zrealizowano dwa.

Zapraszamy do udziału w konkursie na miniprojekty, co miesiąc wybieramy do wsparcia jedno przedsięwzięcie, które da się zrealizować przy niewielkiej pomocy ze środków naszego minifunduszu. We wrześniu, wyjątkowo, po wakacyjno - letnim uśpieniu, konkurs rozstrzygniemy dwukrotnie, w pierwszym terminie rozpatrzymy propozycje nadesłane do 15 września, w drugim - do końca września. Co możemy sfinansować? Zakup desek na zastawkę, skrzynki dla ptaków czy nietoperzy, materiały na kraty zabezpieczające kryjówki nietoperzy, ogrodzenie pomnika przyrody, zakup worków na śmieci zebrane w rezerwacie, sekatorów do wycinki inwazyjnych gatunków krzewów, materiałów na tablicę informacyjną czy szlaban ograniczający ruch, kozy, która będzie zgryzała krzewy zarastające murawę itd. Warunkiem jest aby działania dotyczyły bezpośrednio ochrony przyrody, a efekt był mierzalny i przyczyniał się bezpośrednio do poprawy stanu ochrony przedmiotów objetych projektem. Koszt wsparcia nie może przekraczać 1000 zł, im będzie mniejszy tym lepiej, musi być bezpośrednio związany z działaniem, działanie zaś musi być efektywne, legalne i uzgodnione z zarządcą lub właścicielem terenu. W uzasadnionych przypadkach możemy też dodatkowo wspomóc projekt sprzętem, transportem (np. uczestników akcji) lub w innej rzeczowej formie. Prace prowadzone są przez beneficjentów na własną odpowiedzialność, nie mogą one być niebezpieczne dla uczestników, osób postronnych ani czyjegoś mienia.

Aby uzyskać wsparcie należy opisać swój zamiar na 1/2 - 1 strony, przysłać 1 - 2 zdjęcia obiektu którego dotyczy przedsięwzięcie lub ilustrujące problem, napisać co będzie przedmiotem działań, gdzie (na czyim gruncie) będą one wykonywane, ile pieniędzy i na co potrzeba, czy ktoś jeszcze będzie finansował prace, kto i kiedy je wykona, jaki będzie ich efekt. Wnioski w formie krótkiego listu, przyjmujemy w systemie ciągłym, tylko pocztą elektroniczną, na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , z tematem "mini projekty".

Aby rozliczyć mikroprojekt należy nam przysłać wystawione dla Klubu faktury na uzgodnione wcześniej materiały lub usługi, sprawozdanie na 1/2 strony, oraz 4 zdjęcia, po 2 pokazujące wykonywane prace oraz ich efekty. Najciekawsze sprawozdania opublikujemy na naszej stronie www oraz w biuletynie Klubu "Bociek".

Konkurs jest otwarty, będziemy promować wszystkie dobre pomysły spełniające kryteria projektu, ale pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli członkowie i koła terenowe Klubu. Dodatkowe informacje uzyskać można pocztą elektroniczną pod adresem Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć . Na wnioski czekamy do końca każdego miesiąca.

Dotychczas wsparte i zakwalifikowane do wsparcia projekty:

- Czynna ochrona Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 "Modraszki koło Opoczki" przed roślinami inwazyjnymi

- Działania ochronne w kolonii rozrodczej nocka dużego w Jaglicach koło Człopy

- Ogławianie wierzb nad Notecią

- Ograniczenie śmiertelności płazów przy przekraczaniu drogi krajowej nr 92 w dolinie Bogdanki w Poznaniu

- Wycinka trzciny na łące trzęślicowej nad Leniwą Obrą

- Czynna ochrona bioróżnorodności na Polanach Wierzejskich

- Czynna ochrona płatu dąbrowy świetlistej w obszarze Natura 2000 "Lasy Spalskie"

- Rozwieszenie skrzynek lęgowych dla pustułek i płomykówek w Lidzbarku Warmińskim

- Czynna ochrona murawy kserotermicznej w rezerwacie "Murawy Dobromierskie"

- Realizacja zabiegów ochrony czynnej muraw galmanowych w obszarze Natura 2000 "Pleszczotka"

- Działania ochronne w hibernakulum w ruinach browaru kuźnickiego w pobliżu rezerwatu przyrody "Kuźnik"

A tych, których stać, zapraszamy do wsparcia nimifunduszu! Wystarczy wpłacić dowolną kwotę na konto Klubu (Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, BZWBK SA, Oddz. Świebodzin, 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645) z dopiskiem "Mikroprojekty".
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim
Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!