Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Pierwszy w Polsce projekt Warunków korzystania z wód regionu wodnego
18.09.2012.
Na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłoszono projekt warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty:
www.poznan.rzgw.gov.pl/pl/warunki-korzystania-z-wod
Konsultacje projektu potrwają do 6 listopada 2012 r.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego są opracowywane obowiązkowo na podstawie ustawy Prawo Wodne dla każdego regionu wodnego (region wodny to częśc dorzecza wydzielona do celów planistycznych, jest ich w Polsce 21) i ustanawiane jako akt prawa miejscowego - rozporządzenie Dyrektora RZGW. Obecnie trwają prace nad projektami Warunków dla wszystkich regionów wodnych i wkrótce można się spodziewać ogłoszenia ich projektów. Warto zapoznać się ze wzorem Warty, gdyż prawdopodbie określa on model zawartości Warunków, jaki zostanie przyjęty i gdzie indziej.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego są krajowym narzędziem, które ma służyć w szczegolności osiąganiu celów wymaganych Ramową Dyrektywą Wodną i transponowanych do Prawa wodnego. Sam dokument nie wynika jednak z wymogów Dyrektywy, a jest to krajowe rozwiązanie.

Ciekawsze elementy treści projektowanych Warunków dla regionu Warty to:
* Określenie przepływu nienaruszalnego dla poszczególnych rzek (zwykle od 100% SNG przy źródle do ok. 50% SNQ przy ujściu,
* Wprowadzanie zanieczyszczeń lub ścieków nie może naruszać stanu dobrego ani oddalac od jego osiągnięcia gdy nie jest dobry,
* Regulacja rzek i budowa urządzeń wodnych musi uwzględniać cele środowiskowe,
* Wykaz rzek, dla których musi być odtworzona i utrzymana ciągłość morfologiczna. W tym celu, procedura przeglądu istniejących pozwolen wodnoprawnych i nawet ew. ich zmiany,
* W obszarach chronionych wymóg odtworzenia ciągłości morfologicznej także innych rzek, jeśli brak ciągłości wpisze się do planu ochrony/zadań ochronnych jako zagrożenie,
* Priorytety w korzystaniu z zasobów wodnych.
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!