Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
KE wszczyna postępowanie w sprawie Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły
Komisja Europejska 24 października wystosowała do Polski "pierwsze formalne ostrzeżenie" (Letter of Formal Notice), wszczynając tym samym formalną procedurę prawną w sprawie naruszenia prawa UE, w sprawie Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. Komisja zarzuca Polsce, że ustanawiając ten program naruszyła dyrektywę SEA (o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko), Ramową Dyrektywę Wodną i Dyrektywę Siedliskową.

Polska ma teraz 2 miesiące na odpowiedź na zarzuty Komisji. Jeśli Komisja uzna odpowiedź za niesatysfakcjonującą, może podtrzymac swoje stanowisko w formie tzw. Uzasadnionej Opinii (Reasoned Opinion), a w przypadku niesatysfakcjonującej odpowiedzi na nią - skierowac sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły został ustanowiony przez Rade Ministrów 9 sierpnia 2011 r. Zawiera m. in. listę kilkuset inwestycji - w tym kilkudziesięciu zbiorników zaporowych i in. inwestycji bardzo wątpliwych z przyrodniczego punktu widzenia. Opinia Klubu Przyrodników o programie jest dostępna na:
http://www.kp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=669&Itemid=594
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim
Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 3
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 3

POLECAMY!
Matuszkiewicz W. - Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roś.
Matuszkiewicz W. - Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roś.

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!