Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Polska pod sąd za eutrofizację wód i decyzje Sawickiego & Gawłowskiego
Komisja Europejska zadecydowała 24 stycznia o skierowaniu przeciwko Polsce pozwu do Trybunału Sprawiedliwości UE za brak skutecznego rozwiązania problemu zanieczyszczenia wody azotanami pochodzenia rolniczego (wdrożenie tzw. Dyrektywy Azotanowej). Komisja zarzuca Polsce zbyt skąpe wyznaczenie tzw. OSN (Obszarów Szczególnie Narażonch) i zbyt słabe przepisy zapobiegające nadmiernemu nawożeniu oraz zanieczyszczeniu nawozami, obowiązujące rolników na tych obszarach.

Więcej: europa.eu/rapid/press-release_IP-13-48_pl.htm

Dyrektywa 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 o ochronie wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego wymaga wyznaczenia stref zagrożenia eutrofizacją powodowaną przez azotany rolnicze (OSN) i podjęcia na tych obszarach szczególnych środków zapobiegawczych, w szczególności ograniczeń dot. nawożenia, gospodarki nawozami i przechowywania nawozów.
Istnieje uzasadniony pogląd, że ze względu na zagrożenie Bałtyku eutrofizacją, wręcz całe terytorium Polski powinno być wyznaczone jako strefa OSN. Ekspertyza wykonana przez IUNG w Puławach wykazała, że OSN powinny objąc co najmniej 12,37 % powierzchni kraju, co stanowi około 16,08 % użytków rolnych. Dysponując tą ekspertyzą, w początku 2012 r. dyrektorzy RZGW zaproponowali sieć OSN obejmującą około 8, 24 % powierzchni kraju.
Następnie "Propozycja ta, oraz sposób wyznaczenia OSN spotkały się z dużą krytyką i sprzeciwem środowiska rolniczego i organizacji rolniczych, co skutkuje licznymi petycjami do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. W związku z ustaleniami ze spotkania z dnia 27 kwietnia 2012 r. pomiędzy Panem Markiem Sawickim Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Panem Stanisławem Gawłowskim Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska RZGW dokonały ponownej weryfikacji granic obszarów szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego", wyznaczając ostatecznie OSN obejmujące około 4,56% ogólnej powierzchni kraju, co stanowi 7,53 % powierzchni użytków rolnych.
(źródło: krir.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1790&Itemid=1)
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim
Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 3
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 3

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Matuszkiewicz W. - Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roś.
Matuszkiewicz W. - Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roś.

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!