Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Ogłoszono ustawę transponującą przepisy o ochronie środowiska morskiego
11.02.2013.
W Dzienniku Ustaw z 4 lutego opublikowana została ustawa z 4 stycznia 2013 o zmianie ustawy Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw, dokunująca transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej). Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia. Za dotychczasowy brak transpozycji tej dyrektywy Polska ma już otwartą sprawę w Trybunale Sprawiedliwości UE.

Polska, jak każde inne panstwo UE, jest obowiązana do 2015 r. opracować krajowy program ochrony wód morskich i wdrożyć go do końca 2016 r., w założeniu osiągnięcia, do 2020 r. dobrego stanu środowiska morskiego. Pojęcie stanu środowiska morskiego obejmuje nie tylko czystość wód morskich, ale i różnorodność biologiczną morza, kompletność łańcuchów pokarmowych, morską różnorodność biologiczną, zrównoważenie eksploatacji zasobów morza, integralność dna morskiego itp.

Przy okazji, w ustawie o ochronie przyrody wprowadzono od dawna oczekiwane przepisy umożliwiające uznawanie morskich rezerwatów przyrody - będzie to czynił RDOŚ właściwy dla przylegającego wybrzeża, po uzgodnieniu z dyrektorem urzędu morskiego.
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!