Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Jaka efektywność planowania ochrony Natury 2000 i innych form ochrony przyrody? - prosimy o Wasze przykłady
Klub Przyrodników podjął (jako działanie własne; nie jest to element żadnego dofinansowanego z zewnątrz projektu) prace nad raportem na temat efektywności dotychczasowego planowania ochrony przyrody w obszarach Natura 2000 i innych formach ochrony przyrody.

Interesuje nas w szczególności, czy środki UE i inne, dotychczas wydane na plany ochrony / zadań ochronnych - począwszy od projektów PHARE (2003-2004) i Transition Facility (2007), a skończywszy na środkach EFRR - V osi POiIŚ (obecnie) - zostały efektywnie wykorzystane, tj. czy powstały i powstają za nie produkty wysokiej jakości, zgodne ze współczesną sztuką planowania ochrony przyrody, efektywnie przekładające się na podejmowanie odpowiednich działań i zastosowanie odpowiednich środków ochronnych, skutecznie chroniące obszary Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody.

Na te tematy dysponujemy licznymi materiałami własnymi (od 2 lat obserwujemy proces sporządzania PZO w skali calej Polski), zapraszamy jednak wszystkich do podzielenia się swoimi konkretnymi doświadczeniami i do uzupełnienia naszych materiałów o Wasze konkretne przykłady. Poszukujemy w szczególności:

- Przykładów pokazujących, że 'pilotażowe plany ochrony' z projektu PHARE 2003-2004, oraz 'programy lokalnej wspólpracy' z projektu Trasition Facility 2007 zostały efektywnie wykorzystane i wdrożone w praktyce; albo że pozostały zupełnie nie wykorzystane;

- Przykładów radzenia sobie ze zlecaniem sporządzania planów ochrony / planów zadań ochronnych z zachowaniem efektywności merytorycznej; lub przykładów nieefektywnego ich zlecania (np. w zbyt krótkich terminach wykonania, w niewłaściwym fenologicznie czasie);

- Przykładów innych dobrych i złych praktyk w przetargach na opracowanie planów;

- Ocen efektywności stosowanych instrumentów planowania, na przykład Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej;

- Przykładów zgodności lub niezgodności powstających planów z wymogami ochrony obszarów Natura 2000 (Czy nie dochodzi do listy zawężania listy przedmiotów ochrony? Czy nie próbuje się wykreślać działan niezbednych ale zlokalizowanych poza granicami obszaru chronionego? Czy przestrzega się zasady ostrożności? Jak planuje się ochronę w warunkach niepełnej wiedzy o przedmiotach ochrony?);

- Przykładów prawidłowego (SMART) i nieprawidłowego (np. ogólnikowego, nieweryfikowalnego) formułowania celów i zadań;

- Przykładów efektywnego posługiwania się przez organy ochrony przyrody opracowywanymi materiałami, lub przykładów ich ignorowania.

Zapraszamy do współpracy, prosząc o ewentualne informacje na email Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć w orientacyjnym terminie 2 tygodni.
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim
Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 3
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 3

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!