Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Warsztaty z ochrony chwastów
25.06.2013.
24 marca i 14 maja 2013 w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu oraz 15 maja 2013 w Wołczynie i Komorznie zorganizowaliśmy warsztaty informacyjno - edukacyjne poświęcone problemom ochrony zagrożonych gatunków chwastów polnych Opolszczyzny. Celem spotkań było upowszechnienie wiedzy na temat ochrony bioróżnorodności krajobrazu rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem chwastów polnych.

Spotkania zorganizowano w ramach projektu "Ochrona zagrożonych gatunków chwastów segetalnych na Opolszczyźnie" realizowanego przez Klub Przyrodników a wspieranego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Łącznie w warsztatach uczestniczyło ponad 60 osób - nauczyciele, rolnicy, doradcy rolnośrodowiskowi, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, naukowcy, studenci i uczniowie, którzy zostali zapoznani z problematyką ochrony rzadkich gatunków roślin w krajobrazie rolniczym, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony chwastów polnych oraz efektami projektu. Zajęcia teoretyczne uzupełniły ćwiczenia praktyczne, przede wszystkim z rozpoznawania rzadkich i zagrożonych gatunków chwastów w terenie, prowadzone w kolekcjach zachowawczych i agrorezerwatach.


Pierwszy warsztat w Muzeum w Opolu - zajęcia teoretyczne.


... i rozmowy w kuluarach.


Drugi warsztat w Muzeum odbył się w zabytkowej stodole.


Część terenowa w agrorezerwacie.


... i kolekcji zachowawczej.


Prezentacja okazów zielnikowych podczas warsztatu w Wołczynie.


 
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!