Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Sesja: Ochrona zagrożonych gatunków chwastów segetalnych
25.06.2013.
W dniach 21 i 22 czerwca 2013, w ramach projektu "Ochrona zagrożonych gatunków chwastów segetalnych na Opolszczyźnie" zorganizowaliśmy sesję naukową podsumowującą projekt. Głównym celem spotkania była prezentacja i upowszechnienie efektów projektu, ale także wymiana informacji oraz dyskusja o metodyce ochrony chwastów segetalnych i podejmowanych w tym zakresie działaniach, a także perspektywach ochrony zagrożonych grup chwastów na Opolszczyźnie i w kraju.

W pierwszym dniu spotkania, w Sali Senackiej Uniwersytetu Opolskiego, odbyła się część referatowa, podczas której zaprezentowano doświadczenia, aspekty prawne oraz wyniki badań dotyczących ochrony chwastów segetalnych i innych zagrożonych elementów przyrody agrocenoz. W drugim dniu odbyła się część terenowa w tym zwiedzanie ostoi zagrozonych gatunków chwastów w okolicach Opola, a także kolekcji zachowawczej chwastów polnych i agrorezerwatu w Muzeum Wsi Opolskiej. Na zakończenie w jednym z zabytkowych spichlerzy na terenie Muzeum otwarto przygotowaną w ramach projektu edukacyjną ekspozycję "Chwasty są cenne".

Dzięki wsparciu projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu udział w konferencji był bezpłatny. Uczestniczyło w niej ponad 50 osób - naukowców, studentów, rolników, dziennikarzy, przedstawicieli administracji ochrony przyrody, ogrodów botanicznych i organizacji przyrodniczych.

Pełne teksty wygłoszonych podczas sesji wystąpień ukażą się w specjalnym zeszycie Przeglądu Przyrodniczego.


Dzień pierwszy - sesja referatowa. (Fot. Roman Maniarski)


Miejsce - Sala Senacka Uniwersytetu Opolskiego. (Fot. Roman Maniarski)


Pierwszy referat. (Fot. Roman Maniarski)


Sesja popołudniowa. (Fot. Roman Maniarski)


Prawne aspekty ochrony chwastów. (Fot. Roman Maniarski)


Dzień drugi - wycieczka terenowa. (Fot. Andrzej Jermaczek)


Ostoja chwastów kalcyfilnych pod Opolem. (Fot. Andrzej Jermaczek)


Najłatwiej je znaleźć na skraju łanu. (Fot. Andrzej Jermaczek)


Zwiedzamy agrorezerwat w Muzeum Wsi Opolskiej. (Fot. Andrzej Jermaczek)


W kolekcji zachowawczej. (Fot. Andrzej Jermaczek)


Tyle rzadkości w jednym miejscu. (Fot. Andrzej Jermaczek)


Chwasty są bardzo fotogeniczne. (Fot. Andrzej Jermaczek)


Otwarcie wystawy CHWASTY SĄ CENNE. (Fot. Andrzej Jermaczek)


 
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!