Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Propozycje kryteriów oceny siedlisk niektórych gatunków ptaków w OSO Natura 2000
28.10.2013.
Na stronach GDOŚ opublikowano elektroniczną wersję (pdf) od dawna wyczekiwanej publikacji "Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000" - opracowania zbiorowego od redakcją Doroty Zawadzkiej, Michała Ciacha, Tomasza Figarskiego, Łukasza Kajtoch i Łukasza Rejta. Książka równocześnie ma się ukazać drukiem.

Publikacja charakteryzuje siedliska ujętych w niej gatunków ptaków i próbuje sformułować kryteria oceny stanu ochrony siedlisk ptaków w skali FV-U1-U2. Dobrze nadaje się jako pomoc do formułowania celów ochrony w planach zadań ochronnych (podpowiada, ile siedlisk jakiej jakości potrzebuje populacja danego gatunku w obszarze?)

URL:
www.gdos.gov.pl/News/view/7290/O_wyznaczaniu_i_zachowaniu_siedlisk_ptasich

Link bezpośredni do pliku pdf:
bip.gdos.gov.pl/doc/ftp/2013/Publikacja.pdf

Lista ujętych gatunków ptaków:
Bączek Ixobrychus minutus
Bąk Botaurus stellaris
Bielik Haliaeetus albicilla
Błotniak łąkowy Circus pygargus
Błotniak stawowy Circus aeruginosus
Bocian czarny Ciconia nigra
Cietrzew Tetrao tetrix
Drozd obrożny Turdus torquatus
Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos
Dzięcioł czarny Dryocopus martius
Dzięcioł średni Dendrocopos medius
Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus
Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
Gadożer Circaetus gallicus
Gąsiorek Lanius collurio
Głuszec Tetrao urogallus
Jarząbek Tetrastes bonasia
Jarzębatka Sylvia nisoria
Kania czarna Milvus migrans
Kania ruda Milvus milvus
Kraska Coracias garrulus
Kulik wielki Numenius arquata
Lelek Caprimulgus europaeus
Lerka Lullula arborea
Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis
Muchołówka mała Ficedula parva
Nurogęś Mergus merganser
Orlik krzykliwy Aquila pomarina
Orzeł przedni Aquila chrysaetos
Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena
Puchacz Bubo bubo
Puszczyk uralski Strix uralensis
Rybitwa rzeczna Sterna hirundo
Rybołów Pandion haliaetus
Rycyk Limosa limosa
Siniak Columba oenas
Siwerniak Anthus spinoletta
Sóweczka Glaucidium passerinum
Śmieszka Chroicocephalus ridibundus
Trzmielojad Pernis apivorus
Włochatka Aegolius funereus
Zimorodek Alcedo atthis
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!