Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Społeczeństwo EU wobec ochrony przyrody - wyniki sondażu
16.11.2013.
Komisja Europejska opublikowała wyniki europejskego badania opinii publicznej na temat różnorodności biologicznej i ochrony przyrody.

ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_379_sum_en.pdf

Według badania:

44% obywateli UE wie, co to jest "różnorodność biologiczna". 30% słyszało o tym, ale nie wie co to, a 26% w ogóle o tym nie słyszało.

Za główną przyczynę problemu obywatele UE uznają zanieczyszczenia i katastrofy przemysłowe (w duże znaczneie tych czynników wierzy 95% respondentów). Tylko ok. połowy respondentów uważa, że duże znaczenie ma zajmowanie "naturalnej przestrzeni".

Zdecydowana większość (80-90%) uważa, ze problem utraty różnorodności biologicznej (i poszczegolne jego aspekty) "jest poważny".

11% wie, co to jest Natura 2000. 73% nigdy o Naturze 2000 nie słyszało.

90% deklaruje, że ochrona przyrody "jest ważna".

48% uważa, że rozwój gospodarczy niszczący obszary chronione, takie jak obszary Natura 2000, powinien być zakazany. Dalsze 41% dopuszcza wyjątki dla przedsięwzięć wynikających z poważnego interesu publicznego pod warunkiem skompensowania strat przyrodniczych. 9% uważa, że rozwój gospodarczy powinien mieć priorytet nad przyrodą.

97% podpisuje się pod tezą, że przyroda powinna być chroniona bo jest to naszym "moralnym obowiązkiem". Ok. 85% uważa, że powinniśmy chronić przyrodę ponieważ przeklada się to także na pomyślność ekonomiczną.

65% chce powiększenia sieci obszarów chronionych w Europie.

54-60% akceptuje wydawnaie pieniędzy na wspieranie proprzyrodniczych sposbów prowadzneia rolnictwa, rybactwa i rybołówstwa.

15% deklaruje zaangażowanie w ochronę przyrody, np. członkostwo w przyrodniczym NGO, wolontarystyczny udział w przedsięwzięciach ochrony przyrody itp. 98% deklaruje, że nie śmieci w lesie i nie płoszy zwierząt, a 78% dekalruje się jako "ekokonsumenci".

W porównaniu z wynikami z 2007 i 2010 r., wszystkie wskaźniki zmieniają się w kierunku "proprzyrodniczym".

Sondaż przeprowadzono w czerwcu 2013 r., na reprezentatywnej próbie 26 tys. obywateli UE (w tym 1000 w Polsce) z liczącej 412 mln osób populacji > 15 lat.
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!