Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Dzikość, pierwotność, naturalność... - sesja w Łagowie - 4 - 6 kwietnia 2014
10.01.2014.
Zapraszamy Państwa do Łagowa, na tradycyjną wiosenną sesję Klubu Przyrodników, z cyklu poświęconego najważniejszym problemom ochrony przyrody. W dniach 4 - 6 kwietnia 2014 (piątek – niedziela) proponujemy rozważania na temat:

Dzikość, pierwotność, naturalność – czy jeszcze ważne w ochronie przyrody?

U najdawniejszych podstaw ochrony przyrody leżała chęć zachowania miejsc nietkniętych, mało zmienionych przez człowieka. Takie jej rozumienie do dziś tkwi w umysłach większości przyrodników, mimo, że niekiedy przytłumione przez paradygmat „ochrony różnorodności” bądź „osiągania właściwego stanu ochrony”. Bywa wyraźnie artykułowane w postulatach ochrony biernej, ochrony obszarów tzw. wilderness, bywa jednak także negowane jako „nienowoczesne”; przeciwstawiane postrzeganiu przyrody jako „ogrodu wymagającego kształtowania”. Co więcej, pojęciom dzikości, pierwotności, naturalności; obszarów dzikich czy procesów naturalnych, nadaje się zróżnicowane znaczenia; nie dla wszystkich oznaczają to samo. Nie od dziś trwa na ten temat dyskusja. Seminarium „Pierwotność przyrody” było swego czasu najbardziej inspirującą z dyskusji Sekcji geobotanicznej PTB. O potrzebie ochrony „wilderness” - w tym o wpisaniu jej w sieć Natura 2000, ale i o nowych regulacjach prawnych, mówi się w Europie.

Czy odniesienia do tych pojęć mają w ochronie przyrody przyszłość? To oczywiście pytania wykraczające poza naukę i dotyczące systemu wartości, jednak fakty naukowe są podstawą, na której te aksjologiczne wybory są budowane. Poszukajmy więc wspólnie odpowiedzi - zarówno w zakresie wyboru wartości, jak i budowy naukowych podstaw, w świetle których ten wybór jest dokonywany - na następujące pytania:

  • Czy dzikość, naturalność, pierwotność to wartości, które warto chronić dla nich samych? Czy istnieje społeczne, naukowe, ideowe, a może także ekonomiczne i komercyjne, zapotrzebowanie na te wartości? Czy w warunkach Europy Środkowej istnieją możliwości ich skutecznej ochrony?

  • Jakie cechy obszaru decydują o jego dzikości lub naturalności? Czy te cechy, raz zniszczone, można odtworzyć? Gdzie leży różnica między pierwotnym a naturalnym? Czy są wartości? naturalne procesy w przekształconym krajobrazie i ekosystemie?

  • Jak kształtuje się przyroda, gdy nikt o nią nie dba? Udokumentowane przykłady zmian będących wynikiem naturalnych procesów, wraz z ich oceną z punktu widzenia ochrony przyrody. Tak z ekosystemów leśnych, jak i np. z torfowiskowych czy wodnych.

  • Przykłady sytuacji, w których naturalne procesy są zbieżne z postulatami ochrony róśnorodności lub osiągania właściwego stanu ochrony i mogą być najlepszą drogą do osiągania także tych celów. Czy i w jakich okolicznościach ochronę naturalności da się wpisać w założenia sieci Natura 2000? Przykłady sytuacji, w których ochrony gatunków, osiągania właściwego stanu ochrony siedlisk, używamy jako „parasola”, by tak naprawdę chronić naturalność.

  • Przykłady sytuacji, w których naturalne procesy przeszkadzają ochronie różnorodności lub osiągania właściwego stanu ochrony, a wybór między wartościami musi być wyborem między różnymi sposobami ochrony. Czy w takich sytuacjach mają sens próby minimalizacji ingerencji?

  • Czy nasze parki narodowe i rezerwaty przyrody dobrze slużą ochronie naturalności i naturalnych procesów przyrodniczych?

  • Gatunki wymagające dzikości i pierwotności w różnych skalach przestrzennych. Jakie cechy decydują o ich występowaniu? Jak je skutecznie chronić?

  • Doświadczenia w planowaniu ochrony dzikości i naturalności. Jak zaplanować i wdrożyć ochronę bierną naturalnych obszarów czy skutecznie ograniczyć antropopresję, w planach ochrony obszarów Natura 2000, parków narodowych czy rezerwatów?

  • Czy naturalność można odtworzyć sztucznie? Unaturalnianie jako działanie ochrony czynnej, czy ma sens?


Jak co roku przewidujemy trzy rodzaje prezentacji - referaty (do 30 minut), komunikaty (10 minut) i postery. Zgłoszenia, z podaniem tytułu wystąpienia, imienia, nazwiska i adresu autora oraz krótkiego, kilkuzdaniowego abstraktu, należy nadsyłać do 20 lutego 2014 na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć . W końcu lutego roześlemy szczegółowy program. Orientacyjny koszt uczestnictwa w sesji, w zależności od wybranej opcji, wyniesie od 200 do 700 zł. Jak zwykle autorów wystąpień zwalniamy z wpisowego.

Zapraszamy!

Andrzej Jermaczek i Paweł Pawlaczyk
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!