Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
LIFE w nowej perspektywie finansowej
22.01.2014.
W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007 - czyli podstawę prawną funkcjonowania instrumentu finansowego LIFE do 2020 r.

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:PL:PDF

Wejście w życie tego aktu od 1.01.2014 oznacza, że przełom perspektyw finansowych UE nie musi oznaczac przerwy w naborach projektów do finansowania przez LIFE.

W nowej perspektywie finansowej budżet LIFE będzie nieco większy (0,3% budżetu UE zamiast obecnych 0,23%), ale LIFE będzie finansował szerszy zakres działań - także działania na rzecz klimatu. Pieniędzy na przyrodę i środowsko będzie mniej więcej tyle co obecnie, a 55% z tych środkow jest zawarowane na ochronę przyrody i różnorodności biologicznej. Jednak, LIFE - oprócz tradycyjnych projektów wybieranych w drodze konkursowej - finansować będzie teraz także tzw. projekty zintegrowane, czyli duże projekty kompleksowego wdrażania określonych fragmentów prawa środowiskowego UE, adresowane do państw UE i organów państwowych. Będzie także finansować pomoc techniczną i budowanie potencjału państw UE i organów państwowych. Budżet na tradycyjne projekty będzie w rezultacie nieco mniejszy niż obecnie.

Będą trzy tzw. obszary tematyczne, zbliżone do obecnych:

a) ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami;

b) przyroda i różnorodność biologiczna;

c) zarządzanie i informacja w zakresie środowiska.

LIFE rezygnuje z wymogu "innowacyjności" projektów poza obszarami Natura 2000, choć nadal wymagać będzie, by projekty wdrażały najlepsze praktyki.

Komponent "przyroda i różnorodność biologiczna" ma wspierać ochronę obszarów Natura 2000, ale także wdrażanie unijnej startegii ochrony różnorodności biologicznej poza tymi obszarami.

Możliwe będzie finansowanie z LIFE 60%, a nie jak obecnie 50% kosztów projektu, a dla siedlisk i gatunków priorytetowych, tak jak obecnie, 65%. VAT niemożliwy do odzyskania i płace pozostają kosztami kwalifikowanymi (choć w toku dyskusji nad nową perspektywą finansową rozważano także inne możliwości).

W Polsce, NFOSiGW zakłada, że "nie będzie mógł wpierać finansowo Beneficjentów LIFE+ na dotychczasowym poziomie" (czyli uzupełniać finansowania do 95% kosztów projektu. Rozważa jednak opcje uzupełniania finansowania do 60-90% kosztów projektu, preferencyjne pożyczki na zachowanie płynności finansowej projektu, a także preselekcję projektów przygotowywanych do LIFE z wyprzedzeniem minimalnie rocznym, przy ograniczonej możliwości współfinansowania projektów, które nie podlegałyby tej preselekcji.
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!