Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
TSUE o Naturze 2000
28.05.2014.
Trybunał Sprawiedliwości UE w dwóch ostatnio wydanych wyrokach potwierdził istotne interpretacje dotyczące ochrony obszarów Natura 2000 w przepisach Dyrektywy Siedliskowej. Nie są one wprawdzie nowe, ale teraz zostały wprost wyrażone w wyroach Trybunału.

W wyroku C-521/12 (Autostrada A2) Trybunał orzekł, że jeżeli przedsięwzięcie powoduje negatywny wpływ na siedliska chronione w obszarze Natura 2000 (w sprawie chodziło o poszerzenie autostrady - pośrednio oddziałujące na sąsiednie łąki trzęślicowe przez wzrost ruchu skutkujący wzrostem depozycji azotu ze spalin), to poprawa stanu istniejących siedlisk w obszarze Natura 2000 lub stworzenie ich dodatkowej powierzchni nie umożliwiają zezwolenia na inwestycję w trybie art. 6.3 dyrektywy. Mogą one natomiast być uznane za środki kompensujące w sensie art. 6.4 dyrektywy, o ile spełnione są przesłanki tego artykułu. Opinia rzecznika generalnego zawiera wykład różnic między środkami łagodzącymi a kompensującymi.

W wyroku C-301/12 (Cascina Tre Pini) Trbunał orzekł, że w przypadku całkowitej i nieodwracalnej utraty wartości obszaru Natura 2000 można, a nawet trzeba, rozważać zlikwidowanie obszaru Natura 2000, pod warunkiem że utrata ta była niezawiniona - doszło do niej pomimo poszanowania przepisów art. 6 ust. 2-4 tej dyrektywy (w tym obowiązku zapobiegania wszelkim pogorszeniom).
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!