Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Zmiany w europejskich wymogach ocen oddziaływania na środowisko (nowelizacja dyrektywy EIA)
W Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana, i 15 maja weszła w życie, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/EU z 16 kwietnia 2014 r., zmienająca dyrektywę 2011/52/UE w sprawie ocen oddziaływania na środowisko (tzw. dyrektywę EIA). Nowe przepisy muszą się stosować do spraw wszczynanych po 16 maja 2017 r. Wprowdzane zmiany są następujące:

Wyeksponowano, że w procedurze OOŚ obowiązkowa jest analiza wpływu na różnorodność biologiczną oraz "gatunki i siedliska chronione na podstawie dyrektywy siedliskowej i ptasiej" (sformułowanie przepisu nie zawęża tego obowiazku do obszarów Natura 2000, ani do gatunków chronionych!). Wyeksponowano też, że w procedurze OOŚ musi być analizowane oddziaływanie na krajobraz.

Wprowadzono obowiązek rozstrzygania o potrzebie OOŚ w 90 dni, z możliwością przedłużenia ze względu na złożoność sprawy. Wprowadzono, na poziomie UE, obowiązek uzasadniania deccji o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ.

Państwa członkowskie muszą zapewnić, że "raport oddziaływania na środowisko będzie przygotowany przez ekspertów posiadających odpowiednie kompetencje". Równocześnie, państwa członkowskie muszą zapewnić, że organ powadzący ooś będzie dysponował odpowiednią wiedzą fachową lub dostępem do niej, aby dokonać analizy raportu.

Termin składania uwag i wniosków społeczeństwa w postępowaniu OOŚ będzie musiał być co najmniej 30-dniowy.

Wprowadzono zakaz wydawnania decyzji środowiskowych samemu sobie (gdy organ jest zarazem inwestorem).

Zobowiązano państwa członkowskie do wprowadzenia kar za naruszanie przepisów wykonujących dyrektywę; kary muszą być proporcjonalne, odstrzaszające i skuteczne.

Wprowadzono wyraźny obowiązek przedstawiania w raporcie i analizowania w OOŚ kumulacji oddziaływania z oddziaływaniem innych już realziowanych lub zatwierdzonych przedsięwzięć. Wyraźnie wskazano, że ocena wpływu na wody obejmuje ocenę wpływu na jej ilość, jakość i cechy hydromorfologiczne (niezależnie od wepływu na florę i faunę). Wprowadzono wyraźny obowiazek przedstawiania w raporcie i analizowania w OOŚ możliwości minimalizacji oddziaływań. Wprowadzono obowiązek analizowania wpływu na klimat i podatności na zmiany klimatu.

Niezmienione pzoostają listy przedsięwzięć wymagających rozstrzgnięć środowiskowych, choć nieco uszczegółowiono kryteria rozstrzygania, dla których z nich potrzebne jest przeprowadzenie oceny oddziaływnaia na środowisko. Transpozycja nowej dyrektywy będzie wymagac istotnych zmian w polskim prawie. GDOŚ przygotował już założenia ustawy o zmianie ustawy OOŚ, dokonujące transpozycji znowelizowanej dyrektywy EIA, choć przemycające także inne elementy (np. ograniczenie dostępu organizacji ekologicznych do postępowań środowiskowych).
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim
Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!