Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
KZGW kolejny raz konsultuje Masterplany
23.06.2014.
KZGW konsultuje II wersję tzw. Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły.
Masterplany wg KZGW są strategicznymi dokumentami gospodarki wodnej, analizującymi jej potrzeby inwestycyjne, w tym także spełnienie, przez poszczególne przedsięwzięcia, wymagań środowiskowych. Jako takie, mają stanowić uzupełnienie do aktualnych, zakwestionowanych przez Komisję Europejską planów gospodarowania wodami, a po 2015 r. maja stać się częścią nowych planów gospodarwoania wodami na lata 2015-2012. W rzeczywistości Masterplany są listami inwestycji zgłaszanych przez różne podmioty, nie analizowanymi w ogóle z punktu widzenia ich sensu dla gospodarki wodnej, ale analizowanymi pod kątem ich potencjalnej sprzeczności ze środowiskowymi wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej i ochrony obszarów Natura 2000.

Konsultacja II wersji Masterplanów trwa do 30 czerwca. Projekty znajdują się w zakladce Dokumenty na www.masterplany.kzgw.gov.pl
Ważną częścią projektów sa dlugie listy przedsięwzieć wskazywanych - w naszej opinii bardzo pochopnie - jako "zgodne z celami środowiskowymi dla wód", lub "mogące oddziaływać negatywnie na cele środowiskowe dla wód" - w tym drugim przypadku także z analizą przesłanek do odstępstwa od tych celów.

Nasza analiza aktualnych wesji dokumentów wskazuje, że nie uwzględniono ani jednej z naszych uwag z I rundy. Niezmienione zostało podejście i - mimo zgłaszanych uwag merytorycznych - zasadnicza część treści głównych dokumentów. Zmiany polegają przede wszystkim na zwiększeniu o ok. 50% - tj. do ok. 2600! - liczby przeanalizowanych w Masterplanach inwestycji. Zmieniły się wyniki analiz - obecnie nieco większa część inwestycji (83%, w I wersji było to 75%) jest zakwalifikowana jako "niesprzeczna z celami środowiskowymi". Natomiast w przypadku inwestycji uznanych za sprzeczne z celami środowiskowymi dla wód, bardzo radykalnie poszerzono zakres sytuacji, w których uznano, że spełnione sa przesłanki umożliwiające ich realizację w imię nadrzędnych wymogów interesu społecznego, wbrew celóm środowiskowym dla wód (tzw. derogacja z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej). W dorzeczu Odry wskazuje się obecnie 156 takich przedsięwzięc (w I wersji było 7), a w dorzeczu Wisły - 145 (było 13). Dla żadnego z blisko 2600 pomysłów inwestycyjnych zgłoszonych wobec wód, które udalo się przeanalizować, Masterplany nie rekomendują odrzucenia takiego pomysłu!

Warto zgłosić do 30 czerwca uwagi, zwłaszcza wypunktowując przypadki najbardziej szkodliwych lokalnie inwestycji i przypadki, w których niesłusznie zostały one uznane za bezpieczne środowiskowo albo "nie mające alternatyw i uzasadnione nadrzędnym interesem społecznym".
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!