Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Zmienią się przepisy dotyczące kar za nielegalna wycinkę drzew
04.07.2014.
1 lipca Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny przepis ustawy o ochronie przyrody, określający sztywno wysokość kary administracyjnej za nielegalne usunięcie drzew, bez możliwości zróżnicowania wysokości kary zaleznie od okoliczności czynu. W związku z wyroekiem, przepisy Art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, o ile nie zostaną zmienione, stracą moc za 18 miesięcy. Jak na razie, nie ma pisemnego uzasadnienia wyroku. W ustnym sprawozdaniu Trybunał uznał za zasadny i konstytucyjny sam mechanizm kar, w tym nie zakwestionował (o co wnoszono) stosowania kar do usuwuania drzew martwych, ale stwierdził, że zasady konstytucyjne wymagają, by indywidualne okoliczności sprawy miały wpływ na wysokośc kary.

Wyrok:
trybunal.gov.pl/rozprawy/wyroki/art/6927-wysokosc-kary-pienieznej-za-usuwanie-drzew-lub-krzewow-bez-wymaganego-zezwolenia

Kilkanaście dni wcześniej, Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy wprowadzający zmiany w naliczaniu kar za usuwanie drzew bez zezwolenia, w szczegolności zawierające nowy sposób obliczania opłat i kar (prowadzący do ich istotnego zmniejszenia), zmniejszenie kary do dwukrotności, a nie trzykrotności opłaty, umożliwienie zmniejszneia karty o 50% (ale nie całkowite umorzenie) gdy usuwane drzewo było martwe lub ze względu na sytuację osób fizycznych które usunęły drzewo nie w celu działalności gospodarczej).

Informacja o tym projekcie:
www.gdos.gov.pl/Articles/view/1904/Ochrona_zadrzewien

Projekt:
legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/188206/katalog/188243
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!