Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Ułatwienia poszukiwania gazu łupkowego w Polsce niezgodne z prawem UE?
Komisja Europejska wystosowała w lipcu 2014 r. do Polski tzw. Pierwsze Formalne Ostrzeżenie (Letter of Formal Notice) w sprawie niezgodności z prawem UE polskich przepisów "upraszczających" poszukwianie gazu łupkowego, wprowadzonych rozporzadzeniem Rady Ministrów z 25 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Dokonana w 2013 r. zmiana prawa polskiego wyłączyła istniejącą wcześniej konieczność uzyskiwania decycji środowiskowej na wiernicze otwory poszukiwawcze o głębokości 1000-5000 m zlokalizowane poza obszarami chronionymi (na obszarach chronionych pozostał wcześniejszy wymóg uzyskiwania decycji na otwory głębsze niż 100m), co przedstawiano jako "uproszczenie mające ułatwić i przyspieszyć poszukwianie gazu łupkowego". Komisja uważa jednak, że to uproszczenie narusza wymogi dyrektywy EIA w sprawie oceniania oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

Letter of Formal Notice to pierwszy etap sformalizowanej, trójelementowej procedury postępowania w przypadku naruszeń prawa Unii, która - jeżeli argumenty państwa członkowskiego nie będą przekonujące, a kwestionowane przepisy nie zostaną zmienione - może prowadzić do ostatecznego rozstrzygnięcia o istnieniu lub braku naruszenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE.
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim
Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!